Skip naar navigatie Skip naar inhoud

Catalogus

 
 
 
meer meer
 
 
 

Geselecteerd op:

Thema: VieCuri-breed

Nieuwe medewerker e-learning

In deze e-learning vind je de belangrijkste informatie die je nodig zult hebben om jouw functie goed uit te kunnen voeren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het omgaan met ICT en privacy, kwaliteit en veiligheid en algemeen geldende afspraken binnen VieCuri. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Alle medewerkers
 • Thema: VieCuri-breed
 • Vanaf: Geen planning

Belang van griepvaccinatiebeleid

VieCuri sluit aan bij het landelijk beleid om preventief te vaccineren tegen de seizoensgriep. Door binnen de eigen organisatie het griepvaccin toe te dienen, willen we de drempel voor vaccinatie zo laag mogelijk maken.
We hopen dat zoveel mogelijk medewerkers en artsen zich laten vaccineren, zodat er zo min mogelijk patiënten via de zorgprofessionals besmet raken met het griepvirus. Met de vaccinatie willen we daarbij voorkomen dat de zorgprofessionals zelf ziek worden, zodat er voldoende handen aan het bed zijn tijdens een griepepidemie.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Leidinggevenden
 • Thema: VieCuri-breed
 • Vanaf: Geen planning

BHV: Brand en ontruiming e-learning

De e-learning Brand en Ontruiming is verplicht voor alle medewerkers van VieCuri. De bijbehorende instructies worden door de afd. Beveiliging georganiseerd.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Alle medewerkers
 • Thema: VieCuri-breed
 • Vanaf: Geen planning

Dossiervorming en verbeterplan

Het is belangrijk dat er aandacht is het voor het opbouwen van een goed en passend personeelsdossier. Of het nu gaat om een ontwikkeltraject, een reorganisatie of om individuele acties zoals bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid, verbetertrajecten of verstoorde relaties.
Een goed dossier werkt als instrument om te toetsen, peilen en monitoren. Het hoe, wanneer en waarom van dossieropbouw zal tijdens deze training aan bod komen.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Leidinggevenden
 • Thema: VieCuri-breed
 • Vanaf: Geen planning

Infectiepreventie Basis e-learning

De e-learning Infectiepreventie Basis is voor alle medewerkers van VieCuri verplicht. De e-learning behandelt de regels m.b.t. handhygiëne en de persoonlijke hygiëne.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Alle medewerkers
 • Thema: VieCuri-breed
 • Vanaf: Geen planning

Informatie Zorgverzekeraars

Als werknemer van VieCuri kun je een collectiviteitskorting krijgen bij de zorgverzekeringen van CZ, IZZ en VGZ. Tijdens deze voorlichting zullen de zorgverzekeraars hun nieuwe premies van 2019 presenteren en is de mogelijkheid om vragen te stellen aan de verzekeraars.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Alle medewerkers
 • Thema: VieCuri-breed
 • Vanaf: Geen planning

Optimalisatie verzuimbeleid (toelichting gedragsmodel)

Verzuim is een gedeelde verantwoordelijk van werkgever en werknemer. Van de werknemer verwachten we dat hij/zij zelf nadenkt over mogelijke werkzaamheden en zelf contact onderhoudt met het team en de leidinggevende. Van de werkgever verwachten we dat hij/zij de regie heeft en houdt over het verzuimproces, waarbij het van belang is om het gesprek aan te gaan met medewerkers bij alle fases van verzuim. De toepassing van deze verzuimaanpak zullen we nader toelichten tijdens deze voorlichting.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Leidinggevenden
 • Thema: VieCuri-breed
 • Vanaf: Geen planning

Proeverij 1 CanMEDS-rollen

Proeverij 1 CanMEDS-rollen
In het beroepsprofiel verpleegkundige is gebruik gemaakt van de ordening in 7 rollen en competentiegebieden gebaseerd op de systematiek van de CanMEDS. Na de proeverij weet je wat de CanMEDS-rollen inhouden en hoe dat is vertaald naar de functieniveaus. Je hebt aan de hand van casuïstieken besproken wie vanuit die rollen wat voor de patiënt doet.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: VieCuri-breed
 • Vanaf: Geen planning

PSH/Burn-out vroegtijdig herkennen

Kun je als leidinggevende of werknemer de gezondheid beïnvloeden om te voorkomen dat iemand over zijn/haar grenzen gaat?
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Leidinggevenden
 • Thema: VieCuri-breed
 • Vanaf: Geen planning

Statistiek en SPSS Module 1

Dit jaar zal de cursus ‘Statistiek en SPSS’ worden verdeeld over 4 modules welke oplopen qua diepgang en niveau. In elke module komen een aantal oefenopgaven aan bod. Je kunt je voor elke module apart inschrijven. Bekijk goed welke voorkennis benodigd is voor de module(s) die je wil volgen. 

Module 1: Opzet databases, beschrijvende statistiek en gebruik van syntax in SPSS
Module 2: Groepen vergelijken en correlatieanalyses
Module 3: Lineaire en logistische regressieanalyses (univariaat en multivariaat)
Module 4: Time-to-event analyses (Kaplan-Meier) en Cox-regressie

Deze modules worden gratis aangeboden. Er worden echter wél kosten in rekening gebracht wanneer je zonder bericht afwezig bent.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Alle medewerkers
 • Thema: VieCuri-breed
 • Vanaf: Geen planning

Statistiek en SPSS Module 2

Dit jaar zal de cursus ‘Statistiek en SPSS’ worden verdeeld over 4 modules welke oplopen qua diepgang en niveau. In elke module komen een aantal oefenopgaven aan bod. Je kunt je voor elke module apart inschrijven. Bekijk goed welke voorkennis benodigd is voor de module(s) die je wil volgen. 

Module 1: Opzet databases, beschrijvende statistiek en gebruik van syntax in SPSS
Module 2: Groepen vergelijken en correlatieanalyses
Module 3: Lineaire en logistische regressieanalyses (univariaat en multivariaat)
Module 4: Time-to-event analyses (Kaplan-Meier) en Cox-regressie

Deze modules worden gratis aangeboden. Er worden echter wél kosten in rekening gebracht wanneer je zonder bericht afwezig bent.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Alle medewerkers
 • Thema: VieCuri-breed
 • Vanaf: Geen planning

Statistiek en SPSS Module 3

Dit jaar zal de cursus ‘Statistiek en SPSS’ worden verdeeld over 4 modules welke oplopen qua diepgang en niveau. In elke module komen een aantal oefenopgaven aan bod. Je kunt je voor elke module apart inschrijven. Bekijk goed welke voorkennis benodigd is voor de module(s) die je wil volgen. 

Module 1: Opzet databases, beschrijvende statistiek en gebruik van syntax in SPSS
Module 2: Groepen vergelijken en correlatieanalyses
Module 3: Lineaire en logistische regressieanalyses (univariaat en multivariaat)
Module 4: Time-to-event analyses (Kaplan-Meier) en Cox-regressie

Deze modules worden gratis aangeboden. Er worden echter wél kosten in rekening gebracht wanneer je zonder bericht afwezig bent.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Alle medewerkers
 • Thema: VieCuri-breed
 • Vanaf: 18-11-2019

Statistiek en SPSS Module 4

Dit jaar zal de cursus ‘Statistiek en SPSS’ worden verdeeld over 4 modules welke oplopen qua diepgang en niveau. In elke module komen een aantal oefenopgaven aan bod. Je kunt je voor elke module apart inschrijven. Bekijk goed welke voorkennis benodigd is voor de module(s) die je wil volgen. 

Module 1: Opzet databases, beschrijvende statistiek en gebruik van syntax in SPSS
Module 2: Groepen vergelijken en correlatieanalyses
Module 3: Lineaire en logistische regressieanalyses (univariaat en multivariaat)
Module 4: Time-to-event analyses (Kaplan-Meier) en Cox-regressie

Deze modules worden gratis aangeboden. Er worden echter wél kosten in rekening gebracht wanneer je zonder bericht afwezig bent.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Alle medewerkers
 • Thema: VieCuri-breed
 • Vanaf: 18-11-2019

Voorlichting VIP verzuim

Sinds 1 april 2018 is het verzuimvolgsysteem opgenomen in ViP. Hiermee is het mogelijk om de huidige zieken van je afdeling te volgen en de nodige acties in gang te zetten.
Tijdens deze sessie krijg je als leidinggevende voorlichting over het verzuimvolgsysteem. Natuurlijk is er ook ruimte voor het stellen van vragen.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Leidinggevenden
 • Thema: VieCuri-breed
 • Vanaf: Geen planning

Werving en Selectie

De werving & selectie module is opgenomen in ons personeelssysteem ViP. Tijdens deze training zal de werkwijze omtrent de werving & selectie nader worden toegelicht.

 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Leidinggevenden
 • Thema: VieCuri-breed
 • Vanaf: Geen planning