Skip naar navigatie Skip naar inhoud

Catalogus

 
 
 
meer meer
 
 
 

Geselecteerd op:

Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)

Acuut coronair syndroom ExpertCollege FD

Deze module is geschikt voor alle medisch professionals die mogelijkerwijs in aanraking komen met patiënten die een acuut coronair syndroom doormaken. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Afwijkingen ademhaling ExpertCollege FD

In deze module komt aan bod hoe het verschil tussen verschillende soorten afwijkende longeluiden is te horen, hoe de afwijkende adembewegingen en -patronen zijn te herkennen en benoemen en hoe de verschillende soorten benauwdheid zijn gecategoriseerd.  
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Anorexia bij kinderen ExpertCollege FD

Steeds meer (jonge) kinderen leiden aan anorexia nervosa, een ernstige eetstoornis. Deze module beschrijft de kenmerken van anorexia nervosa en bespreekt welke kinderen het grootste risico lopen op deze ziekte. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Anticonceptie ExpertCollega FD

Anticonceptie, het voorkomen van een zwangerschap, kan op verschillende manieren bereikt worden. Bekende voorbeelden van anticonceptiemiddelen zijn condooms en "de pil". Er zijn echter nog veel meer mogelijkheden. Deze zullen in deze module besproken worden. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Astma exacerbatie ExpertCollege FD

Astma komt voor in elke leeftijdscategorie. Een plotselinge verergering van deze astma, een astma exacerbatie, behoeft snelle therapie.  
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Atherosclerose ExpertCollege FD

Uit onderzoek is gebleken dat twee derde van de wereldbevolking overgewicht heeft. Dit ligt vaak aan een ongezond dieet, wat een van de oorzaken is van atherosclerose. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Awareness medische apparatuur ExpertCollege FD

Medische technologie is de technologie die gebruikt wordt voor medisch diagnostische of therapeutische doeleinden. In de 21ste eeuw is de gezondheidszorg onlosmakelijk verbonden met medische technologie. In deze module worden verschillende aspecten van medische technologie behandelt 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Bechterew ExpertCollege FD

De ziekte van Bechterew is een ontsteking van de gewrichten in de wervelkolom en het bekken welke veelal een sluipend beloop kent. Tevens kunnen problemen in andere organen optreden. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Bedrijfshulpverlening ExpertCollege FD

Van de bedrijfshulpverlener (BHV’er) wordt verwacht dat deze op de juiste manier weet te handelen bij brand of andere incidenten. In noodsituaties dient een BHV’er alle werknemers en andere personen in het bedrijf adequaat te alarmeren en te evacueren. Deze module zet op een overzichtelijke manier de taken van een bedrijfshulpverlener op een rij. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Alle medewerkers
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Benigne prostaat hyperplasie ExpertCollege FD

Met de vergrijzing neemt het aantal mannen met benigne prostaat hyperplasie (BPH) toe aangezien het vaker voorkomt bij ouderen. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Bijnierpathologie ExpertCollege FD

Na deze module weet u welke andere hormonen door de bijnieren geproduceerd worden en kent u de ziektebeelden die ontstaan bij een overschot of tekort en hoe u deze diagnosticeren en behandelen.  
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Blaaskatheterisatie ExpertCollege FD

Het plaatsen van een blaaskatheter wordt niet enkel toegepast voor het kunstmatig legen van de blaas, maar kan ook nodig zijn voor diagnostische of therapeutische doeleinden. Bekwaam handelen is noodzakelijk om complicaties als bloedingen, infecties of weefselbeschadiging te voorkomen. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Bloedafname bij neonaten ExpertCollege FD

Het e-learningpakket Bloedafname bij neonaten bestaat uit 1 e-learning van Expert College.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

BLoedafname en bloedkweken ExpertCollege FD

ExpertCollege biedt de student met behulp van de module ‘Bloedafname en Bloedkweken’ de benodigde kennis om deze medische voorbehouden handeling veilig en adequaat uit te kunnen voeren.  
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Bloedsuiker prikken ExpertCollege FD

Zowel voor de veiligheid als voor de betrouwbaarheid van het meetresultaat is het van belang om volgens de juiste procedure een bloedglucoseconcentratie te meten. In deze korte module wordt ingegaan op de details bij bloedsuiker prikken. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Borstvoeding ExpertCollege FD

Deze module behandelt allereerst de anatomie van de borst en fysiologie van borstvoeding. Daarnaast worden de tien vuistregels volgens de richtlijnen van WHO en UNICEF doorgenomen. Ook worden de gezondheidseffecten van borstvoeding voor moeder en kind, problemen en afwijkende omstandigheden van moeder en kind en de factoren die van invloed kunnen zijn op de borstvoeding besproken.   
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Brandwonden ExpertCollege FD

In deze module wordt ter inleiding algemene informatie omtrent brandwonden gegeven, hierbij komen de epidemiologie, pathofysiologie en preventie van brandwonden aan bod 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Bronchiaal toilet ExpertCollege FD

Het bronchiaal toilet is een risicovolle en voorbehouden handeling waarbij de bovenste luchtwegen kunstmatig worden uitgezogen. Het doel van deze handeling is het verbeteren van het mucustransport in de luchtweg van een patiënt die dit zelf niet meer kan. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Bronchiaal toilet via tracheostoma ExpertCollege FD

Het bronchiaal toilet is een risicovolle en voorbehouden handeling waarbij de bovenste luchtwegen kunstmatig worden uitgezogen. Het doel van deze handeling is het verbeteren van het mucustransport in de luchtweg van een patiënt die dit zelf niet meer kan. Het productief ophoesten van mucus is bijvoorbeeld niet mogelijk voor patiënten met een tracheostoma 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Cataract en glaucoom ExpertCollege FD

Na het volgen van deze module kunt u niet alleen beide aandoeningen uit elkaar houden, maar kent u ook de risicofactoren, symptomen en aangewezen therapie voor beide aandoeningen.   
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Centraal veneuze lijn ExpertCollege FD

Het plaatsen van een centraal veneuze lijn is een medisch voorbehouden handeling waarbij een katheter wordt ingebracht in de overgang van de vena cava en het rechter atrium. Hierlangs kan bijvoorbeeld medicatie of totale parenterale voeding worden toegediend. 

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Cerebrovasculair accident (CVA) ExpertCollege FD

In deze module worden de ontstaanswijze, de risicofactoren en het herkennen van een CVA behandeld. Praktische adviezen worden gegeven omtrent de lichamelijke, emotionele, cognitieve, communicatie- en gedragsproblemen die bij een CVA-patiënt kunnen optreden.   
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Colitis ulcerosa ExpertCollege FD

Colitis ulcerosa is een ‘inflammatory bowel disease’ (IBD) samen met onder andere de ziekte van Crohn, waar in Nederland rond de 30.000 tot 50.000 mensen aan lijden. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Communicatie in de zorg via SBAR ExpertCollege FD

Zonder communicatieprotocollen blijkt informatie verloren te gaan. Communicatieprotocollen zijn van groot belang in de zorg. De SBAR is een communicatieprotocol dat in steeds meer gezondheidsinstellingen wordt gebruikt om relevante informatie gemakkelijk en zorgvuldig over te dragen. In deze module wordt onderwezen in de SBAR methode. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

COPD ExpertCollege FD

COPD staat voor ‘Chronic Obstructive Pulmonary Disease’ 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

De geriatrische patient FD

De levensverwachting is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Zo worden kinderen die nu geboren ruim 100 jaar. In deze module wordt ingegaan op de biologie achter veroudering en de invloed van veroudering op de maatschappij. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

De vitaal bedreigde patiënt ExpertCollege FD

Deze module is geschikt voor alle medisch professionals die mogelijkerwijs in aanraking komen met vitaal bedreigde patiënten. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

De vitaal bedreigde patiënt voor artsen ExpertCollege FD

Het is van groot belang om de vitaal bedreigde patiënt tijdig te herkenning zodat een gestructureerd beleid kan worden ingezet om verdere achteruitgang van de patiënt te voorkomen. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Decubitus ExpertCollege FD

Preventie en herkenning zijn de belangrijkste pijlers van de internationale aanbevelingen op het gebied van decubitus. Internationale aanbevelingen zijn in Nederland geadopteerd en vormen de basis voor de borging van preventie, herkenning en behandeling van decubitus in zorginstellingen in Nederland.   
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Delier ExpertCollege FD

Deze module is geschikt voor alle artsen en verpleegkundigen die mogelijkerwijs met delirante patiënten worden geconfronteerd op de verpleegafdeling of intensive care unit.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Dementie ExpertCollege FD

In deze module worden de symptomen van dementie besproken. Hierna wordt de anatomie van de hersenen besproken die noodzakelijk is om dementie beter te begrijpen. De verschillende vormen van dementie worden onderscheiden. Hierna volgen adviezen over de omgang met en zorg voor dementerende patiënten. Hierna volgt informatie over de situatie waarbij dementerende patiënten niet meer in staat zijn om belangrijke beslissingen te nemen. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Diabetes ExpertCollege FD

Diabetes is een van de meest voorkomende chronische ziekten. Goede zorg rondom diabetespatiënten is van belang, de lichamelijke gevolgen van diabetes kunnen groot zijn.  
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Diabetes gravidarum ExpertCollege FD

Wanneer een verhoogde bloedsuikerspiegel tijdens de zwangerschap wordt ontdekt, wordt dit diabetes gravidarum genoemd. In de volksmond heet dit ook wel zwangerschapsdiabetes
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Diep veneuze trombose ExpertCollege FD

Trombose betekent dat er een bloedstolsel ontstaat in een bloedvat, wanneer dit in een diep gelegen ader of verbindende vene gebeurd spreekt men van een diep veneuze trombose (DVT). 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

ECG Inleiding in ritmestoornissen ExpertCollege FD

Dit e-learningpakket bestaat uit een e-learning van Expert College.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

EHBO ExpertCollege FD

In deze module wordt een overzicht gegeven van de opbouw van het menselijk lichaam. Hierna wordt dieper in gegaan op eerste hulpverlening
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Alle medewerkers
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Gastro-oesofageale reflux ExpertCollege FD

Gastro-oesofageale reflux is een veelvoorkomend probleem in de westerse wereld. Ongeveer 25% van de bevolking heeft maandelijks last van reflux. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Geboorte tot adolesentie levensfasen ExpertCollege FD

Gedurende het leven vindt ontwikkeling plaatst, dit houdt in dat organen en orgaansystemen zich in functie van elkaar onderscheiden en dat de functie van organen wordt geperfectioneerd. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Hartfalen ExpertCollege FD

Hartfalen komt bij oudere mensen in Nederland veel voor. In deze module worden de verschillende vormen van hartfalen uiteengezet.  
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Hielprikscreening ExpertCollege FD


De hielprikscreening is een onderzoek dat wordt uitgevoerd bij alle neonaten in Nederland, om zeldzame aandoeningen op te sporen.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

High risk medicatie ExpertCollege FD

Deze module is geschikt voor alle medisch professionals die mogelijkerwijs in aanraking komen met het bereiden en/of toedienen van risicovolle medicatie. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Hygiëne ExpertCollege FD

Deze module over hygiëne behandelt ter inleiding micro-organismen en het afweersysteem, waarna wordt ingegaan op hygiëne in het ziekenhuis.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Alle medewerkers
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Hypertensie ExpertCollege FD

Deze module leert de cursist hypertensie en de gevolgen daarvan te herkennen. Tevens geeft de module praktische handvatten over hoe je hypertensie kan voorkomen en behandelen.    
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Ileus ExpertCollege FD

Deze module behandeld verschillende soorten van een ileus en hun kenmerken, oorzaken en behandeling. Er worden praktische vaardigheden en tips gegeven die helpen bij het vaststellen van een ileus.   
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Inbrengen neusmaagsonde ExpertCollege FD

In deze klinische doelgerichte e-learning module van ExpertCollege vergaart de student binnen korte tijd de benodigde kennis voor het plaatsen van een neusmaagsonde.  
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Incontinentie ExpertCollege FD

In deze module wordt de anatomie en fysiologie van het urinestelsel, de verschillende vormen van incontinentie en de behandeling van incontinentie behandeld.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Injecteren ExpertCollege FD

ExpertCollege biedt een klinische doelgerichte e-learning waardoor de student binnen korte tijd de benodigde kennis vergaart voor het veilig toedienen van injecties. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Inleiding bloed en stolling ExpertCollege FD

In deze module worden de samenstelling en de functies van bloed en plasma behandeld. Afsluitend worden de stollingscascade en de verschillende fasen van de hemostase besproken.  
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Insuline toedienen ExpertCollege FD

Diabetes is een veelvoorkomende chronische aandoening. Deze module behandelt de werkwijze van bloedglucosewaarden controleren en insuline toedienen 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Intraveneuze canule/Perifeer infuus ExpertCollege FD

Het aanleggen van een perifeer infuus is een voorbehouden handeling. De in deze module beschreven onderdelen voldoen aan de eisen van de wet BIG.  
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Isolatiemaatregelen ExpertCollege FD

In deze module leert u wat isolatie precies is, aan welke voorwaarden moeten worden voldaan wanneer eenmaal besloten is dat een patiënt geïsoleerd gaat worden en welke vijf typen isolatie er zijn en wat deze inhouden.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Jicht ExpertCollege FD

Deze module leert de cursist wat de kenmerken van jicht zijn. Daarnaast worden praktische handvatten gegeven over de behandeling en het voorkomen van jicht.  
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Kwetsbare ouderen ExpertCollege FD

Oudere patiënten zijn kwetsbaar. Een ziekenhuisopname brengt extra risico’s met zich mee door de verhoogde kans op complicaties. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Lean in het ziekenhuis ExpertCollege FD

Met de e-learningmodule ‘e-Xpert: Lean in het ziekenhuis’ worden de verschillende ziekenhuismedewerkers op een efficiënte en praktijkgerichte wijze geschoold in de Lean-principes en Lean-tools.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Alle medewerkers
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Leukemie ExpertCollege FD

Deze module leert de cursist de kenmerken, oorzaken en behandeling van de verschillende soorten leukemie. Tevens is er aandacht voor de verschillende bijwerkingen van de behandeling voor leukemie, als chemotherapie.  
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Levercirrose ExpertCollege FD

Deze module leert de cursist levercirrose te herkennen. Er is aandacht voor de gevolgen van levercirrose en de daarbij horende kenmerken. De cursist leert hoe je levercirrose vaststelt en wat de behandeling is.    
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Longkanker ExpertCollege FD

In deze module leert u wat de risicofactoren, symptomen, de diagnostiek en de behandeling voor longkanker zijn.  
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Lymfomen ExpertCollege FD

Een lymfoom is een vorm van bloedkanker die wordt veroorzaakt door de woekering van lymfocyten. Deze module richt zich op zowel de Hodgkin als de non-Hodgkin lymfomen 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Medicatie toereiken ExpertCollega FD

Verpleegkundigen houden zich vrijwel dagelijks bezig met het aanreiken van medicatie. Het is hierbij van belang dat verpleegkundigen op de hoogte zijn van de verschillende aspecten van de medicatie. In deze module wordt uitleg gegeven over problemen die kunnen ontstaan bij het aanreiken van medicatie en de handelingen die verpleegkundigen bij problemen dient uit te voeren. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Medicatieverificatie ExpertCollege FD

Deze module is geschikt voor alle medisch professionals die mogelijkerwijs in aanraking komen met medicatiegebruik van patiënten. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Medisch rekenen ExpertCollega FD

Medisch rekenen bestaat uit vele klinisch relevante deelgebieden en omvat hiermee vele kerncompetenties van de zorgprofessional. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Medisch rekenen voor kinderverpleegkundigen ExpertCollege FD

Medisch rekenen bestaat uit vele klinisch relevante deelgebieden en is een kerncompetentie van de zorgprofessional. Een misstap in medische berekeningen kan significante risico’s met zich mee brengen. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Medische gassen ExpertCollege FD

Gassen spelen een onmisbare rol in het menselijk lichaam.  Denk hierbij aan zuurstof en koolstofdioxide. Daarnaast worden gassen ook ingezet om patiënten te behandelen en/of te ondersteunen tijdens een behandeling. 

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Mondzorg ExpertCollege FD

In deze module komt de anatomie van de mond aan bod. Daarnaast wordt er uitleg gegeven over risicofactoren voor afwijkingen in de mond en de gevolgen.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Multimorbiditeit ExpertCollege FD

Met multimorbiditeit wordt bedoeld dat één persoon op hetzelfde moment meer dan één ziekte heeft. Meestal gaat het hierbij om chronische ziekten.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Negatieve druktherapie ExpertCollege FD

Er zijn ontzettend veel verschillende verbandmaterialen en technieken om een wond te behandelen. Eén methode is de negatieve druktherapie. Dit wordt ook wel vacuümtherapie of VAC-therapie (vacuüm assisted closure) genoemd.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Neusmaagsonde bij neonaten ExpertCollege FD

Deze module bespreekt welke neonaten in aanmerking komen voor een neusmaagsonde. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Nierfalen ExpertCollege FD

Nierfalen kan ernstige gevolgen hebben voor de betrokkene. In deze module leert de cursist de oorzaken, symptomen en medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling van zowel acuut als chronisch nierfalen. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Nierstenen ExpertCollege FD

Nierstenen zijn steentjes die worden gevormd in de nier. Wanneer deze stenen in de ureter terechtkomen, kunnen ze tot erge pijnklachten leiden. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Obesitas ExpertCollege FD

Deze module geeft de definitie van obesitas, het ontstaansmechanisme en de epidemiologie.


 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Alle medewerkers
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Obstipatie ExpertCollege FD

In deze compacte module worden de oorzaken en symptomen van obstipatie besproken. Daarna volgt uitleg over een  belangrijk, veel voorkomend gevolg van obstipatie: aambeien. Er wordt besproken hoe aambeien ontstaan en wat voor klachten deze geven. De module wordt afgesloten met adviezen over de behandeling van obstipatie en aambeien. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Oncologie ExpertCollege FD

In deze module wordt uitgelegd hoe kanker ontstaat en wat risicofactoren en alarmsymptomen zijn. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Ondervoeding ExpertCollege FD

Deze module geeft de definitie van ondervoeding, de oorzaken en risicogroepen weer. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Otitis media ExpertCollege FD

De module trapt af met een duidelijk, bondig overzicht van de anatomie van het oor en de verschillende typen middenoorontstekingen: otitis media met effusie, otitis media acuta en otitis media chronica. Vervolgens wordt van deze typen afzonderlijk een helder beeld geschetst, door in te gaan op oorzaken, symptomen, diagnostiek, behandeling en complicaties.  
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Palliatieve zorg ExpertCollege FD

Palliatieve zorg is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven en kwaliteit van sterven. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Parkinson ExpertCollege FD

In deze module worden de symptomen, diagnostiek en behandeling van de ziekte van Parkinson uiteengezet. Daarbij biedt de module praktische adviezen voor patiënten met Parkinson om beter om te kunnen gaan met hun ziekte, ook de emotionele gevolgen voor de patiënt en zijn omgeving worden besproken.  
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

PEG-sonde verzorgen ExpertCollege FD

Deze module gaat over de verzorging van een PEG-sonde. De indicaties voor het plaatsen van een PEG-sonde worden besproken. De verschillende technieken voor het plaatsen van een PEG-sonde en de complicaties die op kunnen treden worden uiteengezet. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Perifeer arterieel vaatlijden ExpertCollege FD

In deze module wordt een uitgebreid, maar helder beeld geschetst van perifeer arterieel vaatlijden. Er wordt ingegaan op de Fontaine-classicifatie, risicofactoren, diagnostiek en behandeling. Daarnaast worden acute beenischemie en tromboflebitis beschreven, waarbij onder andere oorzaken en behandeling van de betreffende ziektebeelden aan de orde komen.  
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Peritonitis ExpertCollege FD

De module begint met een bondig, helder overzicht, waarin oorzaken en soorten peritonitis kort worden aangestipt. Verder in de module wordt dieper ingegaan op deze onderwerpen. Vervolgens komen klinische presentatie, complicaties en therapie  van peritonitis aan de orde. Na het doorlopen van de module heeft de student niet alleen een duidelijk en volledig overzicht van het ziektebeeld gekregen maar kan hij of zij de theorie ook toepassen.    
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Pijn bij kinderen ExpertCollege FD

In deze modulen wordt ingegaan op de verschillende meetinstrumenten van pijn bij kinderen, de rol van de ouders, niet-medicamenteuze en medicamenteuze behandeling. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Pijn ExpertCollege FD

Deze module is geschikt voor alle medisch professionals die mogelijkerwijs worden geconfronteerd met patiënten met pijnklachten. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Pleuritis ExpertCollege FD

Pleuritis is een ziektebeeld welke de ademhaling van de patiënt kan bedreigen. In deze compacte module komen de verschillende vormen, oorzaken, symptomen en diagnostiek aan bod. Ook de therapie wordt kort toegelicht. Met de opgaven worden ook de anatomie en fysiologie van de pleurae geoefend.  
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Pneumonie ExpertCollege FD

Pneumonie is een ziektebeeld welke de ademhaling van de patiënt kan bedreigen. In deze compacte module wordt een volledig overzicht van de aandoening gegeven. De verschillende vormen, risicofactoren, symptomen, diagnostiek en behandeling komen aan bod. Hierbij worden ook verschillen tussen jonge en oude patiënten besproken. Met de opgaven worden ook de anatomie en fysiologie van de pleurae geoefend.  
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Polyfarmacie ExpertCollege FD

In deze module worden de fysiologische veranderingen bij het ouder worden besproken en worden de gevaren van polyfarmacie besproken. Ook wordt uitgelegd hoe omgegaan moet worden met polyfarmacie en hoe de therapietrouw verbeterd kan worden. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Postoperatieve pijn - aanpak ExpertCollege FD

In deze module leert u het onderscheid tussen neuropathische pijn en nociceptieve pijn, hoe pijn gemeten kan worden. Ook de taakverdeling rond postoperatieve pijn komt aan bod.   
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Postoperatieve pijn - complexe pijnbehandeling ExpertCollege FD

Deze module is het derde deel van het pakket postoperatieve pijn. In deze module komt medicatie als clonidine, ketamine, gapapentine en pregabaline aan bod. Ten slotte worden epidurale pijnbestrijding en perineurale of plexus pijnbestrijding behandeld.   
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Postoperatieve pijn - pijnbehandeling ExpertCollege FD

Deze module is het tweede deel van het pakket postoperatieve pijn. In deze module wordt de standaard pijnmedicatie zoals paracetamol, NSAID’s en opioïden (inclusief PCA-pomp) besproken.   
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Preventie van infectie ExpertCollege FD

Deze module geeft informatie over veelvoorkomende infecties. Postoperatieve wondinfecties, flebitis en urineweginfecties door blaaskatheter komen aan bod. Verder wordt er uitleg gegeven over preventie en wondverzorging.   
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Alle medewerkers
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Prostaatkanker ExpertCollege FD

Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. In deze module worden de symptomen en beloop, diagnostiek en behandeling besproken. Er wordt uitvoerig ingegaan op diverse invasieve en non-invasieve therapieën en mogelijke bijwerkingen en gevolgen hiervan voor de patiënt.  
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Psychiatrische ziektebeelden ExpertCollege FD

Ongeveer 40% van de Nederlanders maakt ooit in zijn leven een psychiatrische stoornis door. In deze module worden veel voorkomende psychiatrische ziektebeelden besproken. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Rekenen in de zorg ExpertCollege FD

Rekenen in de zorg bestaat uit vele klinisch relevante deelgebieden en omvat hiermee vele kerncompetenties van de zorgprofessional. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Reuma ExpertCollege FD

Deze module begint met een overzicht van de relevante anatomie van het bewegingsapparaat, waarna dieper wordt ingegaan op de verschillende ziektebeelden: reumatoïde artritis, artrose, fibromyalgie. Ook osteoporose (botontkalking) wordt besproken. Er wordt extra aandacht besteed aan de verzorging van patiënten met reuma.   
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Schildklierpathologie ExpertCollege FD

In deze module wordt uitvoerig de anatomie en werking van de schildklier onder normale omstandigheden besproken, waarna in wordt gegaan op de aandoeningen hyperthyreoïdie, hypothyreoïdie en struma. Verschillende oorzaken, symptomen, diagnose en therapie komen uitvoerig aan bod.  
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Sepsis ExpertCollege FD

Men spreekt van een sepsis bij een gegeneraliseerde ontstekingsreactie veroorzaakt door een infectie. Patiënten met een sepsis zijn vaak moeilijk te herkennen. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Sondevoeding toedienen ExpertCollege FD

Deze module maakt je wegwijs in de verschillende toedieningswegen, toedieningsvormen en geeft adviezen bij problemen door sondevoeding.   
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Stomazorg ExpertCollege FD

In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 6.000 tot 9.000 patiënten een stoma. In totaal hebben 38.000 mensen in Nederland een stoma. In deze module komen alle aspecten van stomazorg aan bod 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Tetanusprofylaxe ExpertCollege FD

Tetanus is een infectieziekte die zich uit in stoornissen van het zenuwstelsel en een zeer ernstig beloop kent. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Toedienen van zuurstof ExpertCollege FD

Deze module behandelt alle belangrijke facetten van de zuurstoftoediening. De teksten en interactieve opgaven worden daarbij ondersteund met verhelderende animaties.   
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Ulcus pepticum ExpertCollege FD

Een ulcus pepticum is een beschadiging van het slijmvlies van de maag of twaalfvingerige darm, met gevaarlijke complicaties. In deze compacte module komen alle aspecten van dit ziektebeeld naar voren: risicofactoren, symptomen, diagnostiek en behandeling. Ook worden de complicaties besproken.  
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning

Urineweginfecties ExpertCollege FD

In deze compacte module wordt een overzicht van urineweginfecties gegeven. Symptomen, beloop en (levensgevaarlijke) complicaties, diagnostiek en behandeling worden besproken. Ook wordt aandacht besteed aan maatregelen ter preventie van opnieuw optreden van de aandoening.  
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals (FD)
 • Vanaf: Geen planning
1 2