Skip naar navigatie Skip naar inhoud

Catalogus

 
 
 
meer meer
 
 
 

Geselecteerd op:

Thema: ExpertCollege e-learning voor SEH

ABCDE Opvang van de traumapatiënt ExpertCollege SP

De aanpak van patiënten met ernstige letsels vereist een snelle beoordeling van de letsels en het instellen van een levensreddende behandeling. Omdat tijd van wezenlijk belang is, is een systematische aanpak die gemakkelijk in de praktijk kan worden gebracht het meest doeltreffend.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: ExpertCollege e-learning voor SEH
 • Vanaf: Geen planning

ABCDE Opvang van het acuut zieke kind (kindergeneeskunde) ExpertCollege SP

Deze module is speciaal bedoeld voor afdelingen kindergeneeskunde. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: ExpertCollege e-learning voor SEH
 • Vanaf: Geen planning

Beademing ExpertCollege SP

De module Beademing behandelt de belangrijkste principes van de kunstmatige beademing en geeft met een beademingssimulator inzicht in de praktische aspecten zoals volume- en druksturing, gecontroleerd of geassisteerd, meer of minder PEEP, afstellen van de I/E-ratio, comfortabele triggerinstellingen. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: ExpertCollege e-learning voor SEH
 • Vanaf: Geen planning

ECG Klinische Elektrocardiografie ExpertCollege SP

Voortbouwend op de Inleiding Elektrocardiografie behandelt de cursus e-Xpert ECG Klinische Elektrocardiografie (2016) meer gevorderde materie. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: ExpertCollege e-learning voor SEH
 • Vanaf: Geen planning

ECG: Beoordelen van ritmes ExpertCollege SP

In deze modulen gaan we dieper in op de verschillende ritmestoornissen aan de hand van animaties en ECG’s.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: ExpertCollege e-learning voor SEH
 • Vanaf: Geen planning

ECG: Inleiding elektrocardiografie ExpertCollege SP

Deze module behandelt de anatomie van het hart en neemt u via elektrofysiologie in een hoog tempo mee naar ECG complexen, ritmestoornissen en hartinfarcten.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: ExpertCollege e-learning voor SEH
 • Vanaf: Geen planning

Inotropica en vasoactieve medicatie ExpertCollege SP

Het gebruik van inotropica en vasopressiva bij de ondersteuning van de hemodynamisch instabiele patiënt vereist kennis van relevante pathofysiologische mechanismen in combinatie met kennis van de beschikbare farmaca. ExpertCollege heeft een klinische doelgerichte e-learningmodule ontwikkeld om deze kennis op hoog niveau binnen slechts enkele uren training te verkrijgen. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: ExpertCollege e-learning voor SEH
 • Vanaf: Geen planning

Kindermishandeling ExpertCollege SP

De module Kindermishandeling behandelt de vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling, de prevalentie, de risicofactoren en de beschermende factoren.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: ExpertCollege e-learning voor SEH
 • Vanaf: Geen planning

Meldcode huiselijk geweld ExpertCollege SP

In deze module wordt de verplichte meldcode besproken waarbij de verschillende stappen uitgebreid aan bod komen.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning voor SEH
 • Vanaf: Geen planning

Ouderenmishandeling ExpertCollege SP

In deze module wordt de verplichte meldcode besproken waarbij de verschillende stappen uitgebreid aan bod komen.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning voor SEH
 • Vanaf: Geen planning

Shock en hemodynamiek ExpertCollege SP

De module is geschikt voor alle artsen en verpleegkundigen die te maken hebben met de vitaal bedreigde patiënt en hemodynamisch bewaakte patiënten zoals op de IC, CCU, MC, OK en recovery.  
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: ExpertCollege e-learning voor SEH
 • Vanaf: Geen planning

Thoraxdrainage ExpertCollege SP

In deze module wordt allereerst kort uitleg gegeven over de anatomie en fysiologie van de longen en pleuraholten. Vervolgens komt de pathologie aan bod. Hierin wordt uitleg gegeven over de pneumothorax, spanningspneumothorax, hemothorax en harttamponade. Tot slot wordt uitleg gegeven over thoraxdrainage principes, thoraxdrainagesystemen en de benodigde zorg bij een thoraxdrainagesysteem.    
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: ExpertCollege e-learning voor SEH
 • Vanaf: Geen planning

Zuur-base evenwicht en bloedgasanalyse ExpertCollege SP

De opleiding e-Xpert: Zuur-base evenwicht brengt de concepten van de zuurbase balans tot leven. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning voor SEH
 • Vanaf: Geen planning