Skip naar navigatie Skip naar inhoud

Catalogus

 
 
 
meer meer
 
 
 

Geselecteerd op:

Thema: Handelingen

15 minuuts bloeddrukmeting e-learning

Het e-learningpakket 15 minuuts bloeddrukmeting bestaat uit een e-reader waarin de werkwijze en de aandachtspunten bij een 15 minuuts automatische bloeddrukmeting worden behandeld.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Aanleggen drukverband e-learning

Het e-learningpakket Aanleggen drukverband bestaat uit een e-reader. Deze behandelt de werkwijze van het aanleggen van een drukverband en de aandachtspunten hierbij. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

ABL90 e-learning

Het e-learningpakket ABL90 bestaat uit een e-reader en e-toets. De e-reader behandelt o.a. de theoretische achtergrondkennis m.b.t. bloedgasanalyse, de bloedafname en pre-analyse en het gebruik van de ABL90.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Diagnostiek
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Aderlaten e-learning

Het e-learningpakket Aderlaten bestaat uit een e-reader. Deze behandelt de theoretische kennis over de patiëntencategorieën waarbij aderlaten wordt toegepast en bevat een beschrijving van de werkwijze. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Argon e-learning

Het e-learningpakket Argon Plasma Coagulatie bestaat uit een e-toets. Deze is bestemd voor medewerkers van OK Chirurgie die Argon Plasma Coagulatie uitvoeren.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Arteriepunctie e-learning

Het e-learningpakket Arteriepunctie bestaat uit een e-reader/Powerpoint en een e-toets. Hierin wordt de theorie behandeld met betrekking tot de arteriepunctie. Het leren uitvoeren van de praktische vaardigheden hierbij moet plaatsvinden middels een training op een fantoom en vervolgens in de praktijk onder directe begeleiding van een bekwame collega. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Assisteren perifeer infuus e-learning

Het e-learningpakket Assisteren bij Perifeer Infuus bestaat uit een e-reader. Deze reader is bedoeld voor medewerkers die zelf geen Perifeer Infuus inbrengen, maar wel voorbereidende taken hierbij hebben.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Diagnostiek
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Biopteren en hechten e-learning

Het e-learningpakket Biopteren en Hechten bestaat uit een e-reader en e-toets. Dit pakket is samengesteld voor en door de afd. Dermatologie.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Blaaskatherisatie incl. Bladderscan e-learning

Het e-learningpakket Blaaskatheterisatie bestaat uit 3 e-learnings en een e-toets. Hierin komen de volgende onderwerpen aan bod: anatomie/fysiologie van de blaas, indicaties en soorten katheters, inbrengen blaaskatheter, verpleegkundige aspecten en complicaties. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Blaasspoelen met Cytostatica / Medicijnen e-learning

Het e-learningpakket Cytostatica Blaasspoelen bestaat uit een e-learning en een e-toets. In de e-learning wordt behandeld hoe je op een veilige manier een blaasspoeling met cytostatica uitvoert, zowel klinisch als poliklinisch en hoe je dient te handelen bij calamiteiten. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Bloedafname e-learning

Het e-learningpakket Bloedafname bestaat uit een e-reader en een e-toets. Dit pakket is samengesteld door de afdeling Klinische Chemie.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Bloeddrukmeting e-learning

Het e-learningpakket Bloeddrukmeting bevat een e-reader Bloeddrukmeting en een e-reader m.b.t. het gebruik van de bloeddrukmeter type Mindray.

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Bloedproducten e-learning

Het e-learningpakket Bloedproducten bestaat uit een e-learning en 2 e-toetsen. In de e-learning wordt de theorie m.b.t. bloed en bloedproducten behandeld en staat beschreven welke zaken van belang zijn bij het toedienen van bloed en bloedproducten aan de patiënt. De e-toets Bloedproducten Praktijk is verplicht voor medewerkers die in hun werkpraktijk bloedproducten toedienen.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Bloedproducten e-reader voor Endoscopie

Hier vind je de reader voor de medewerkers van de Endoscopie afdeling.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Coaguchek e-learning

Het e-learningpakket Coaguchek bestaat uit een e-reader en een e-toets. De e-reader behandelt o.a. de fysiologie van de stolling, de antistollingsmedicatie, de meting van PT en aPTT en de werkwijze van de Coaguchek.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Diagnostiek
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Compressief zwachtelen e-learning

Het e-learningpakket Compressief zwachtelen bestaat uit een e-reader. Hierin wordt de theoretische kennis (anatomie/ fysiologie) van de bloedvaten en de lymfe behandeld. Ook worden de indicaties, risicofactoren, specifiek ulcus cruris en de verschillende zwachteltechnieken behandeld. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

CVVH e-learning

Het e-learningpakket CVVH bestaat uit een e-toets. Deze vorm van dialyseren wordt alleen op de afdeling IC uitgevoerd. De e-toets is verplicht voor de verpleegkundigen van de IC.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Cytostatica intraveneus e-learning

Het e-learningpakket Cytostatica intraveneus bestaat uit een e-learning en een e-toets. In de e-learning worden de werkwijze en aandachtspunten bij het toedienen van de intraveneuze cytostatica behandeld.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Drains verwijderen e-learning

Het e-learningpakket Drains verwijderen bestaat uit een e-reader waarin het verwijderen van drains (en hechtingen) wordt behandeld. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

ECG e-learning

Het e-learningpakket ECG bestaat uit een e-reader. In deze e-reader wordt de basiskennis van het normale ECG en het ECG apparaat MAC 500 behandeld. Een instructie van dit ECG-apparaat dient onderdeel te zijn van het leren maken van een ECG. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Elektrochirurgie e-learning

Het e-learningpakket Elektrochirurgie bestaat uit een e-toets. Deze is bestemd voor medewerkers van OK Chirurgie die Elektrochirurgie uitvoeren c.q. hierbij assisteren.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Externe pacemakers e-learning

Het e-learningpakket Externe pacemakers bestaat uit 2 e-readers en is bestemd voor medewerkers van afd. CCU.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Flowmetrie e-learning

Het e-learningpakket Flowmetrie bestaat uit een e-reader. Deze e-reader behandelt informatie die van belang is bij het uitvoeren van een flowmetrie. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Glucosemetrie e-learning

Het e-learningpakket Glucosemetrie bestaat uit een e-reader en een e-toets. De e-reader behandelt alle van belang zijnde informatie m.b.t. de glucosemeting. Om in de dagelijkse werkpraktijk de glucosemeting te mogen uitvoeren, dient er een praktijktoetsing plaats te vinden. Pas na deze praktijktoetsing wordt een autorisatiecode verstrekt waarmee de glucosemeting in de praktijk uitgevoerd kan worden.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Hechtingen en Agraves verwijderen e-learning

Het e-learningpakket Hechtingen en Agraves verwijderen bestaat uit een e-reader en twee e-toetsen, waarvan één specifiek voor afd. Dermatologie. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Hydrojet e-learning

Het e-learningpakket Hydrojet bestaat uit een e-toets. Deze is bestemd voor medewerkers van OK Chirurgie die de handelingen behorend bij de Hydrojet uitvoeren.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

IABP e-learning

Het e-learningpakket IABP bestaat uit een e-reader een een e-toets. De e-reader (bestemd voor de verpleegkundigen van afd. CCU en ICU) behandelt het werkingsprincipe van de IABP van Maquet CS 300.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Injecteren e-learning

Het e-learningpakket Injecteren bestaat uit 2 e-learnings, 3 e-readers (waarvan 1 Powerpoint en 1 video) en 1 e-toets. Hierin worden de theorie en de uitvoering van de intramusculaire en subcutane injectie behandeld, inclusief het gebruik van veilige (insuline)naalden. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Maagsonde e-learning

Het e-learningpakket Maagsonde bestaat uit twee e-readers. Hierin wordt behandeld hoe en waarom je een neus-maagsonde inbrengt en wat de complicaties hiervan kunnen zijn. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Medisch rekenen voor kinderverpleegkundigen e-learning

Het e-learningpakket Rekenen in de Zorg bestaat uit een e-learning van Expert College. Deze e-learning voor kinderverpleegkundige is bedoeld voor de medewerkers die in hun werk te maken hebben met rekenen met medicatie.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Neonatologie: Medicatie e-learning

Het e-learningpakket Neonatologie bestaat uit 1 e-reader. De afdeling Neonatologie gebruikt de inhoud van het e-learningpakket bij het werkplektoetsen in de vorm van bedside assessments. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Neonatologie: Airwaymanagement e-learning

Het e-learningpakket Neonatologie Airwaymanagement bestaat uit 1 e-reader. De afdeling Neonatologie gebruikt de inhoud van het e-learningpakket bij het werkplektoetsen in de vorm van bedside assessments. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Neonatologie: Katheterisatie e-learning

Het e-learningpakket Neonatologie bestaat uit 1 e-reader. De afdeling Neonatologie gebruikt de inhoud van het e-learningpakket bij het werkplektoetsen in de vorm van bedside assessments. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

PACT e-learning

Het e-learningpakket PACT bestaat uit een e-reader. PACT is een Engelstalige website en biedt 44 online modules over Patient centered Acute Care Training. Via de button Inloggen PACT in de e-reader PACT ben je direct ingelogd en kun je gebruik maken van de beschikbare modules.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Perifeer infuus e-learning

Het e-learningpakket Perifeer Infuus bestaat uit een e-learning, een oefentoets en een e-toets. De e-learning behandelt theorie en uitvoering m.b.t. het inbrengen van een perifeer infuus en bevat landelijke protocollen. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

PICC-katheter e-learning

Het e-learningpakket PICC bestaat uit 4 e-readers over dit onderwerp en een e-toets.

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

PICC-katheter training

Welkom bij de training PICC. Deze training behandelt de theoretische achtergrond m.b.t. de PICC en bestaat verder uit het oefenen van het verzorgen van de PICC, de bloedafname en de bloedkweekafname. Onderwerpen die ook in de training aan bod komen zijn het verwijderen van de PICC en bijzonderheden m.b.t. ontslag met een PICC. Voorafgaand dien je het bijbehorende e-learningpakket PICC te hebben doorlopen.

 • Soort: blended blended
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: 06-11-2019

Pijnbestrijding tijdens de bevalling door lachgas e-learning

Het e-learningpakket Pijnbestrijding tijdens de bevalling door lachgas bestaat uit een e-toets. Deze e-toets is verplicht voor de medewerkers van het geboortecentrum die in aanraking kunnen komen met lachgas. Lachgas wordt gebruikt door 1e lijns verloskundigen in daarvoor aangewezen ruimtes in het Geboortecentrum van VieCuri.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Pijnservice e-learning

Het e-learningpakket Pijnservice bestaat uit vijf e-readers Pijnservice en een e-toets. In de readers worden de onderwerpen behorende bij Pijnservice behandeld. Het doel is de vroege herkenning en behandeling van pijn.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Pijnservice training

Welkom bij de training Pijnservice. Na het doorlopen van deze training heb je voldoende kennis m.b.t. de achtergronden/anatomie/fysiologie van pijn en de aandachtspunten bij de epiduraal katheter en gebruik van de PCIA-pomp. Voorafgaand aan de training dien je het e-learningpakket Pijnservice te hebben doorlopen.

 • Soort: blended blended
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: 28-08-2019

Pompen e-learning

Het e-learningpakket Pompen bestaat uit 3 e-learnings. Het doel van de training is het vaardig worden in het bedienen van de infuuspomp (volumepomp) en de spuitenpomp (perfusor). In de e-learning Alaris volumepomp nieuw worden de wijzigingen van het nieuwe model pomp ten opzichte van de voorgaande versie behandeld. In de e-learnings worden alle aspecten m.b.t. het juiste en veilige gebruik van deze pompen behandeld.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Pompen training

Welkom bij de training Pompen. Na het doorlopen van deze training heb je voldoende kennis en vaardigheid m.b.t. het veilige gebruik van de infuuspomp (volumepomp) en de spuitenpomp (perfusor). Voorafgaand aan de training dien je het e-learningpakket Pompen te hebben doorlopen. Het doel van de training is het vaardig worden in het bedienen van de infuus- en spuitenpomp.
 • Soort: blended blended
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: 19-11-2019

Port a Cath e-learning

Het e-learningpakket Port a Cath bestaat uit een e-reader en een e-toets. Hierin wordt behandeld: de theoretische kennis m.b.t. de Port a Cath en de praktische vaardigheden bij het aanprikken van de Port a Cath, de bloedafname uit een port en het verwijderen van de  Port a Cath naald.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Port a Cath training

Welkom bij de training Port a Cath. In deze training wordt behandeld: de theoretische kennis m.b.t. de Port a Cath en de praktische vaardigheden bij het aanprikken van de Port a Cath, de bloedafname uit een port en het verwijderen van de Port a Cath naald. Voorafgaand aan de training dien je het e-learningpakket Port a Cath te hebben doorlopen.
 • Soort: blended blended
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: 10-09-2019

Rectumcanule e-learning

Het e-learningpakket Rectumcanule bestaat uit een e-reader waarin het inbrengen van een rectumcanule, het toedienen van een klysma en mogelijke complicaties hierbij wordt behandeld. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Rekenen in de zorg (VieCuri) e-learning

Het e-learningpakket Rekenen in de Zorg bestaat uit een e-reader en een e-toets. De e-reader behandelt de achtergrondinformatie m.b.t. medisch-verpleegkundig rekenen. De e-toets bevat rekenopgaven waarmee deze kennis getest kan worden. Deze e-learning is bedoeld voor de medewerkers die in hun werk te maken hebben met rekenen met medicatie.

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Rekenen in de zorg ExpertCollege FD

Rekenen in de zorg bestaat uit vele klinisch relevante deelgebieden en omvat hiermee vele kerncompetenties van de zorgprofessional. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Remifentanil e-learning

Het e-learningpakket Remifentanil bevat een e-toets.
Deze behandelt de nieuwe richtlijnen m.b.t. het gebruik van Remifentanil.

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Sheath e-learning

Het e-learningpakket Sheath bestaat uit een e-reader en een e-toets. In de e-reader worden de theorie en werkwijze m.b.t. de arteriële sheath, de daarbij behorende drukzak behandeld en het verwijderen van de sheath behandeld. In een training vindt er een instructie plaats met behulp van een fantoom. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Slikscreening e-learning

Het e-learningpakket slikscreening bestaat uit een e-learning.

In deze e-learning staat per stap uitgelegd hoe de slikscreening moet worden uitgevoerd en wat de volgende stap is.

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Steriel werken e-learning

Het e-learningpakket Steriel werken bestaat uit een e-reader waarin de algemene richtlijnen voor steriel werken worden behandeld.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Stomazorg e-learning

Het e-learningpakket Stomazorg bestaat uit een e-reader. Hierin staan de belangrijkste aandachtspunten m.b.t. stomazorg en uitleg over de stappen bij het verwisselen van stomamateriaal. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Thoraxdrainage e-learning

Het e-learningpakket Thoraxdrainage bevat een e-reader en een e-toets. In de e-reader wordt de theoretische kennis m.b.t. thoraxdrainage behandeld en word je geïnformeerd over het gebruik van de Thopaz-pomp. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Thuis hemodialyse e-learning

Het e-learningpakket THD (ThuisHemoDialyse) bestaat uit 3 e-readers en 2 e-toetsen. De e-readers behandelen alle aspecten die van belang zijn voor, tijdens en na een hemodialysebehandeling in de thuissituatie, met de AK200, de AK96 en de Fresenius 5008S. De e-toetsen zijn verplicht voor alle medewerkers van de dialyseafdeling die ook hemodialyses in de thuissituatie uitvoeren.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Toetscarrousel

Een toetscarrousel wordt in het skillslab van VieCuri georganiseerd voor medewerkers (veelal verpleegkundigen van de standaard verpleegafdelingen) die verpleegtechnische handelingen uitvoeren en medische technologie bedienen. In één dagdeel worden de medewerkers getoetst c.q. geïnstrueerd door Leerhuistrainers om zo hun bekwaamheid aan te tonen.
Het Leerhuis organiseert de toetscarrousels in samenwerking met de leidinggevende of contactpersoon van een afdeling.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Tracheostoma e-learning

Het e-learningpakket Tracheostoma bestaat uit een e-learning, een e-reader en een e-toets. In de e-learning wordt behandeld: anatomie/fysiologie m.b.t. tracheostoma, de verzorging van de tracheacanule en hoe je het bronchiaal toilet dient uit te voeren bij een patiënt. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Training Steriel Medische Hulpmiddelen

In deze training leer je om te gaan met steriele hulpmiddelen.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: 04-11-2019

Transfertechnieken e-learning

Het e-learningpakket Transfertechnieken bestaat uit 2 e-learnings. Daarin wordt uitleg gegeven over de hulpmaterialen die gebruikt worden bij het verplaatsen van patiënten.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Uitzuigen mond en keelholte e-learning

Het e-learningpakket Uitzuigen mond en keelholte bestaat uit een e- reader. In deze reader staat beschreven hoe je bij een patiënt de mond en keelholte kunt uitzuigen, wat de indicaties zijn en welke complicaties er kunnen optreden. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

VBM bedhekbeschermer e-learning

Het e-learningpakket VBM bestaat uit 5 aparte e-learnings. Zij behandelen elk een belangrijk item m.b.t. Vrijheidsbeperkende Maatregelen/Interventies.

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

VBM bewegingssensor e-learning

Het e-learningpakket VBM bestaat uit 5 aparte e-learnings. Zij behandelen elk een belangrijk item m.b.t. Vrijheidsbeperkende Maatregelen/Interventies.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

VBM Plukhandschoen e-learning

Het e-learningpakket VBM bestaat uit 5 aparte e-learnings. Zij behandelen elk een belangrijk item m.b.t. Vrijheidsbeperkende Maatregelen/Interventies.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

VBM Rolonrustband e-learning

Het e-learningpakket VBM bestaat uit 5 aparte e-learnings. Zij behandelen elk een belangrijk item m.b.t. Vrijheidsbeperkende Maatregelen/Interventies.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

VBM Stoelfixatie e-learning

Het e-learningpakket VBM bestaat uit 5 aparte e-learnings. Zij behandelen elk een belangrijk item m.b.t. Vrijheidsbeperkende Maatregelen/Interventies.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Verloskundige handelingen e-learning

Het e-learningpakket bestaat uit een e-reader waarin de werkwijze en de aandachtspunten bij Verloskundige handelingen worden behandeld.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Voor toediening gereed maken e-learning

Het e-learningpakket VTGM bestaat uit een e-reader en een e-toets. De e-reader behandelt die aandachtspunten die van belang zijn bij het Voor Toediening Gereed Maken van medicatie.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Wondzorg artsen e-learning

Het e-learningpakket Wondzorg Artsen bestaat uit een e-learning. Deze behandelt de chronische wondzorg vanuit het artsenperspectief.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Wondzorg verpleegkundige en verzorgende e-learning

Het e-learningpakket Wondzorg Verpleegkundigen bestaat uit een e-learning. Deze behandelt de chronische wondzorg vanuit verpleegkundig perspectief.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Zuurstof e-learning

Het e-learningpakket Zuurstof bestaat uit vier e-learnings, vijf e-readers en een e-toets. Hierin wordt o.a. behandeld hoe je zuurstof toedient bij een patiënt door middel van de zuurstofbril, de zuurstofkatheter en het venturimasker. Ook het gebruik van het Non-rebreathing masker komt aan de orde. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Zuurstof toedienen Kinderafdeling e-learning

Het e-learningpakket Zuurstof toedienen Kinderafdeling bestaat uit een e-reader. Deze behandelt de aspecten die van belang zijn bij de specifieke zuurstoftoediening op een kinderafdeling.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning