Skip naar navigatie Skip naar inhoud

Catalogus

 
 
 
meer meer
 
 
 

Geselecteerd op:

Thema: Medische technologie

15 minuuts bloeddrukmeting e-learning

Het e-learningpakket 15 minuuts bloeddrukmeting bestaat uit een e-reader waarin de werkwijze en de aandachtspunten bij een 15 minuuts automatische bloeddrukmeting worden behandeld.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

ABL90 e-learning

Het e-learningpakket ABL90 bestaat uit een e-reader en e-toets. De e-reader behandelt o.a. de theoretische achtergrondkennis m.b.t. bloedgasanalyse, de bloedafname en pre-analyse en het gebruik van de ABL90.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Diagnostiek
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Argon e-learning

Het e-learningpakket Argon Plasma Coagulatie bestaat uit een e-toets. Deze is bestemd voor medewerkers van OK Chirurgie die Argon Plasma Coagulatie uitvoeren.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Blaaskatherisatie incl. Bladderscan e-learning

Het e-learningpakket Blaaskatheterisatie bestaat uit 3 e-learnings en een e-toets. Hierin komen de volgende onderwerpen aan bod: anatomie/fysiologie van de blaas, indicaties en soorten katheters, inbrengen blaaskatheter, verpleegkundige aspecten en complicaties. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Bloeddrukmeting e-learning

Het e-learningpakket Bloeddrukmeting bevat een e-reader Bloeddrukmeting en een e-reader m.b.t. het gebruik van de bloeddrukmeter type Mindray.

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Coaguchek e-learning

Het e-learningpakket Coaguchek bestaat uit een e-reader en een e-toets. De e-reader behandelt o.a. de fysiologie van de stolling, de antistollingsmedicatie, de meting van PT en aPTT en de werkwijze van de Coaguchek.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Diagnostiek
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

CVVH e-learning

Het e-learningpakket CVVH bestaat uit een e-toets. Deze vorm van dialyseren wordt alleen op de afdeling IC uitgevoerd. De e-toets is verplicht voor de verpleegkundigen van de IC.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

ECG e-learning

Het e-learningpakket ECG bestaat uit een e-reader. In deze e-reader wordt de basiskennis van het normale ECG en het ECG apparaat MAC 500 behandeld. Een instructie van dit ECG-apparaat dient onderdeel te zijn van het leren maken van een ECG. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Elektrochirurgie e-learning

Het e-learningpakket Elektrochirurgie bestaat uit een e-toets. Deze is bestemd voor medewerkers van OK Chirurgie die Elektrochirurgie uitvoeren c.q. hierbij assisteren.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Externe pacemakers e-learning

Het e-learningpakket Externe pacemakers bestaat uit 2 e-readers en is bestemd voor medewerkers van afd. CCU.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Flowmetrie e-learning

Het e-learningpakket Flowmetrie bestaat uit een e-reader. Deze e-reader behandelt informatie die van belang is bij het uitvoeren van een flowmetrie. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Glucosemetrie e-learning

Het e-learningpakket Glucosemetrie bestaat uit een e-reader en een e-toets. De e-reader behandelt alle van belang zijnde informatie m.b.t. de glucosemeting. Om in de dagelijkse werkpraktijk de glucosemeting te mogen uitvoeren, dient er een praktijktoetsing plaats te vinden. Pas na deze praktijktoetsing wordt een autorisatiecode verstrekt waarmee de glucosemeting in de praktijk uitgevoerd kan worden.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

GW 800 volumepomp (nieuw) e-learning

Het e-learningpakket GW 800 volumepomp nieuw bevat 1 e-learning. In deze e-learning worden de wijzigingen van het nieuwe model pomp ten opzichte van de voorgaande versie behandeld.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Hydrojet e-learning

Het e-learningpakket Hydrojet bestaat uit een e-toets. Deze is bestemd voor medewerkers van OK Chirurgie die de handelingen behorend bij de Hydrojet uitvoeren.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

IABP e-learning

Het e-learningpakket IABP bestaat uit een e-reader een een e-toets. De e-reader (bestemd voor de verpleegkundigen van afd. CCU en ICU) behandelt het werkingsprincipe van de IABP van Maquet CS 300.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Maagsonde e-learning

Het e-learningpakket Maagsonde bestaat uit twee e-readers. Hierin wordt behandeld hoe en waarom je een neus-maagsonde inbrengt en wat de complicaties hiervan kunnen zijn. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

PACT e-learning

Het e-learningpakket PACT bestaat uit een e-reader. PACT is een Engelstalige website en biedt 44 online modules over Patient centered Acute Care Training. Via de button Inloggen PACT in de e-reader PACT ben je direct ingelogd en kun je gebruik maken van de beschikbare modules.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Pijnbestrijding tijdens de bevalling door lachgas e-learning

Het e-learningpakket Pijnbestrijding tijdens de bevalling door lachgas bestaat uit een e-toets. Deze e-toets is verplicht voor de medewerkers van het geboortecentrum die in aanraking kunnen komen met lachgas. Lachgas wordt gebruikt door 1e lijns verloskundigen in daarvoor aangewezen ruimtes in het Geboortecentrum van VieCuri.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Pijnservice e-learning

Het e-learningpakket Pijnservice bestaat uit vijf e-readers Pijnservice en een e-toets. In de readers worden de onderwerpen behorende bij Pijnservice behandeld. Het doel is de vroege herkenning en behandeling van pijn.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Pijnservice training

Welkom bij de training Pijnservice. Na het doorlopen van deze training heb je voldoende kennis m.b.t. de achtergronden/anatomie/fysiologie van pijn en de aandachtspunten bij de epiduraal katheter en gebruik van de PCIA-pomp. Voorafgaand aan de training dien je het e-learningpakket Pijnservice te hebben doorlopen.

 • Soort: blended blended
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: 28-08-2019

Pompen e-learning

Het e-learningpakket Pompen bestaat uit 3 e-learnings. Het doel van de training is het vaardig worden in het bedienen van de infuuspomp (volumepomp) en de spuitenpomp (perfusor). In de e-learning Alaris volumepomp nieuw worden de wijzigingen van het nieuwe model pomp ten opzichte van de voorgaande versie behandeld. In de e-learnings worden alle aspecten m.b.t. het juiste en veilige gebruik van deze pompen behandeld.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Pompen training

Welkom bij de training Pompen. Na het doorlopen van deze training heb je voldoende kennis en vaardigheid m.b.t. het veilige gebruik van de infuuspomp (volumepomp) en de spuitenpomp (perfusor). Voorafgaand aan de training dien je het e-learningpakket Pompen te hebben doorlopen. Het doel van de training is het vaardig worden in het bedienen van de infuus- en spuitenpomp.
 • Soort: blended blended
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: 19-11-2019

Thoraxdrainage e-learning

Het e-learningpakket Thoraxdrainage bevat een e-reader en een e-toets. In de e-reader wordt de theoretische kennis m.b.t. thoraxdrainage behandeld en word je geïnformeerd over het gebruik van de Thopaz-pomp. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Thuis hemodialyse e-learning

Het e-learningpakket THD (ThuisHemoDialyse) bestaat uit 3 e-readers en 2 e-toetsen. De e-readers behandelen alle aspecten die van belang zijn voor, tijdens en na een hemodialysebehandeling in de thuissituatie, met de AK200, de AK96 en de Fresenius 5008S. De e-toetsen zijn verplicht voor alle medewerkers van de dialyseafdeling die ook hemodialyses in de thuissituatie uitvoeren.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Toetscarrousel

Een toetscarrousel wordt in het skillslab van VieCuri georganiseerd voor medewerkers (veelal verpleegkundigen van de standaard verpleegafdelingen) die verpleegtechnische handelingen uitvoeren en medische technologie bedienen. In één dagdeel worden de medewerkers getoetst c.q. geïnstrueerd door Leerhuistrainers om zo hun bekwaamheid aan te tonen.
Het Leerhuis organiseert de toetscarrousels in samenwerking met de leidinggevende of contactpersoon van een afdeling.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Tracheostoma e-learning

Het e-learningpakket Tracheostoma bestaat uit een e-learning, een e-reader en een e-toets. In de e-learning wordt behandeld: anatomie/fysiologie m.b.t. tracheostoma, de verzorging van de tracheacanule en hoe je het bronchiaal toilet dient uit te voeren bij een patiënt. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Uitzuigen mond en keelholte e-learning

Het e-learningpakket Uitzuigen mond en keelholte bestaat uit een e- reader. In deze reader staat beschreven hoe je bij een patiënt de mond en keelholte kunt uitzuigen, wat de indicaties zijn en welke complicaties er kunnen optreden. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Zuurstof e-learning

Het e-learningpakket Zuurstof bestaat uit vier e-learnings, vijf e-readers en een e-toets. Hierin wordt o.a. behandeld hoe je zuurstof toedient bij een patiënt door middel van de zuurstofbril, de zuurstofkatheter en het venturimasker. Ook het gebruik van het Non-rebreathing masker komt aan de orde. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning