Skip naar navigatie Skip naar inhoud

Catalogus

 
 
 
meer meer
 
 
 

Geselecteerd op:

Doelgroep: Verpleegkundigen

15 minuuts bloeddrukmeting e-learning

Het e-learningpakket 15 minuuts bloeddrukmeting bestaat uit een e-reader waarin de werkwijze en de aandachtspunten bij een 15 minuuts automatische bloeddrukmeting worden behandeld.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Aanleggen drukverband e-learning

Het e-learningpakket Aanleggen drukverband bestaat uit een e-reader. Deze behandelt de werkwijze van het aanleggen van een drukverband en de aandachtspunten hierbij. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

ABCDE Opvang van de traumapatiënt ExpertCollege SP

De aanpak van patiënten met ernstige letsels vereist een snelle beoordeling van de letsels en het instellen van een levensreddende behandeling. Omdat tijd van wezenlijk belang is, is een systematische aanpak die gemakkelijk in de praktijk kan worden gebracht het meest doeltreffend.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning voor specialistische afdelingen
 • Vanaf: Geen planning

ABCDE Opvang van het acuut zieke kind (kindergeneeskunde) ExpertCollege SP

Deze module is speciaal bedoeld voor afdelingen kindergeneeskunde. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning voor specialistische afdelingen
 • Vanaf: Geen planning

ABCDE Opvang van het acuut zieke kind ExpertCollege SP

Het kind is geen kleine volwassene. Deze cursus legt de nadruk op de verschillen en behandelt tevens uitgebreid diverse ziektebeelden en trauma conform de ABCDE-methodiek.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning voor specialistische afdelingen
 • Vanaf: Geen planning

ABL90 e-learning

Het e-learningpakket ABL90 bestaat uit een e-reader en e-toets. De e-reader behandelt o.a. de theoretische achtergrondkennis m.b.t. bloedgasanalyse, de bloedafname en pre-analyse en het gebruik van de ABL90.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Acuut coronair syndroom ExpertCollege FD

Deze module is geschikt voor alle medisch professionals die mogelijkerwijs in aanraking komen met patiënten die een acuut coronair syndroom doormaken. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals
 • Vanaf: Geen planning

Aderlaten e-learning

Het e-learningpakket Aderlaten bestaat uit een e-reader. Deze behandelt de theoretische kennis over de patiëntencategorieën waarbij aderlaten wordt toegepast en bevat een beschrijving van de werkwijze. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Advanced life support ExpertCollege SP

De module is geschikt voor alle artsen en verpleegkundigen die te maken kunnen krijgen met een reanimatie in het ziekenhuis.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Vanaf: Geen planning

Advanced life support kind ExpertCollege SP

De module e-Xpert: Advanced Life Support Kind behandelt de reanimatie van het kind (zowel ALS en BLS) conform de richtlijnen van de NRR.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning voor specialistische afdelingen
 • Vanaf: Geen planning

Afwijkingen ademhaling ExpertCollege FD

In deze module komt aan bod hoe het verschil tussen verschillende soorten afwijkende longeluiden is te horen, hoe de afwijkende adembewegingen en -patronen zijn te herkennen en benoemen en hoe de verschillende soorten benauwdheid zijn gecategoriseerd.  
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals
 • Vanaf: Geen planning

Anatomie en Fysiologie Ademhalingsstelsel ExpertCollege SP

Het ademhalingsstelsel bestaat uit meerdere onderdelen die verschillende fysiologische functies hebben. Om goed te begrijpen hoe het ademhalingsstelsel werkt, is het van belang om de anatomie van de luchtwegen te kennen 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning voor specialistische afdelingen
 • Vanaf: Geen planning

Anatomie en Fysiologie Circulatiestelsel ExpertCollege SP

Deze module behandelt de anatomie van het hart, de bloedsomloop, de anatomie van bloedvaten, de hartcyclus en het ECG. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning voor specialistische afdelingen
 • Vanaf: Geen planning

Anatomie en Fysiologie: Botten ExpertCollege SP

Het menselijke skelet bestaat uit 206 botten. In deze cursus worden ze allemaal besproken.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning voor specialistische afdelingen
 • Vanaf: Geen planning

Anatomie en Fysiologie: De Cel ExpertCollege SP

Deze module behandelt de anatomie van de cel, de eiwitsynthese, celcyclus en verschillende vormen van transport en metabolisme. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning voor specialistische afdelingen
 • Vanaf: Geen planning

Anatomie en Fysiologie: Hormoonstelsel ExpertCollege SP

Deze module behandelt de werking van het hormoonstelsel.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning voor specialistische afdelingen
 • Vanaf: Geen planning

Anatomie en Fysiologie: Huid en sensorisch stelsel ExpertCollege SP

Als grootste orgaan van het menselijk lichaam, heeft de huid  – naast haar functie als één groot zintuigorgaan –nog talloze andere functies. Deze worden in de module behandeld. Ook de anatomie en het sensorisch stelsel komen aan bod.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning voor specialistische afdelingen
 • Vanaf: Geen planning

Anatomie en Fysiologie: Spieren ExpertCollege SP

Deze module behandelt de anatomie van spierweefsel, de diverse typen spiervezels en de verschillende fasen van spiercontractie alsmede de velerlei soorten spiercontracties.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning voor specialistische afdelingen
 • Vanaf: Geen planning

Anatomie en Fysiologie: Spijsverteringsstelsel ExpertCollege SP

In deze module wordt kennis gegeven van de anatomie van het spijsverteringstelsel.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning voor specialistische afdelingen
 • Vanaf: Geen planning

Anatomie en Fysiologie: Urinewegstelsel ExpertCollege SP

Deze module gaat in op de anatomie van de nieren.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning voor specialistische afdelingen
 • Vanaf: Geen planning

Anatomie en Fysiologie: Voortplantingsstelsel ExpertCollege SP

Deze module geeft een duidelijk overzicht van alle geslachtskenmerken, de mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen en de ontwikkeling van geslachtscellen.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning voor specialistische afdelingen
 • Vanaf: Geen planning

Anatomie en Fysiologie: Zenuwstelsel ExpertCollege SP

Deze module behandelt de verschillende onderdelen van het zenuwstelsel, de functies die het heeft, de anatomie van de hersenen en het ruggenmerg, de elektrische lading van de cel en de prikkelgeleiding via synaptische en neuromusculaire transmissie.  
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning voor specialistische afdelingen
 • Vanaf: Geen planning

Anorexia bij kinderen ExpertCollege FD

Steeds meer (jonge) kinderen leiden aan anorexia nervosa, een ernstige eetstoornis. Deze module beschrijft de kenmerken van anorexia nervosa en bespreekt welke kinderen het grootste risico lopen op deze ziekte. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals
 • Vanaf: Geen planning

Anticonceptie ExpertCollega FD

Anticonceptie, het voorkomen van een zwangerschap, kan op verschillende manieren bereikt worden. Bekende voorbeelden van anticonceptiemiddelen zijn condooms en "de pil". Er zijn echter nog veel meer mogelijkheden. Deze zullen in deze module besproken worden. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals
 • Vanaf: Geen planning

Argon e-learning

Het e-learningpakket Argon Plasma Coagulatie bestaat uit een e-toets. Deze is bestemd voor medewerkers van OK Chirurgie die Argon Plasma Coagulatie uitvoeren.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Arteriële bloeddrukcurve ExpertCollege SP

In deze module wordt uitleg gegeven over de fundamentele aspecten van hemodynamische bewaking. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning voor specialistische afdelingen
 • Vanaf: Geen planning

Arteriepunctie e-learning

Het e-learningpakket Arteriepunctie bestaat uit een e-reader/Powerpoint en een e-toets. Hierin wordt de theorie behandeld met betrekking tot de arteriepunctie. Het leren uitvoeren van de praktische vaardigheden hierbij moet plaatsvinden middels een training op een fantoom en vervolgens in de praktijk onder directe begeleiding van een bekwame collega. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Assisteren perifeer infuus e-learning

Het e-learningpakket Assisteren bij Perifeer Infuus bestaat uit een e-reader. Deze reader is bedoeld voor medewerkers die zelf geen Perifeer Infuus inbrengen, maar wel voorbereidende taken hierbij hebben.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Astma exacerbatie ExpertCollege FD

Astma komt voor in elke leeftijdscategorie. Een plotselinge verergering van deze astma, een astma exacerbatie, behoeft snelle therapie.  
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals
 • Vanaf: Geen planning

Atherosclerose ExpertCollege FD

Uit onderzoek is gebleken dat twee derde van de wereldbevolking overgewicht heeft. Dit ligt vaak aan een ongezond dieet, wat een van de oorzaken is van atherosclerose. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals
 • Vanaf: Geen planning

Awareness medische apparatuur ExpertCollege FD

Medische technologie is de technologie die gebruikt wordt voor medisch diagnostische of therapeutische doeleinden. In de 21ste eeuw is de gezondheidszorg onlosmakelijk verbonden met medische technologie. In deze module worden verschillende aspecten van medische technologie behandelt 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals
 • Vanaf: Geen planning

Basic life support ExpertCollege SP

De module e-Xpert: Basic Life Support behandelt de reanimatie conform de richtlijnen van de NRR.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning voor specialistische afdelingen
 • Vanaf: Geen planning

Basic life support kind ExpertCollege SP

De module e-Xpert: Basic Life Support Kind behandelt de reanimatie van het kind conform de richtlijnen van de NRR.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning voor specialistische afdelingen
 • Vanaf: Geen planning

Beademing ExpertCollege SP

De module Beademing behandelt de belangrijkste principes van de kunstmatige beademing en geeft met een beademingssimulator inzicht in de praktische aspecten zoals volume- en druksturing, gecontroleerd of geassisteerd, meer of minder PEEP, afstellen van de I/E-ratio, comfortabele triggerinstellingen. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning voor specialistische afdelingen
 • Vanaf: Geen planning

Bechterew ExpertCollege FD

De ziekte van Bechterew is een ontsteking van de gewrichten in de wervelkolom en het bekken welke veelal een sluipend beloop kent. Tevens kunnen problemen in andere organen optreden. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals
 • Vanaf: Geen planning

Benigne prostaat hyperplasie ExpertCollege FD

Met de vergrijzing neemt het aantal mannen met benigne prostaat hyperplasie (BPH) toe aangezien het vaker voorkomt bij ouderen. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals
 • Vanaf: Geen planning

Bijnierpathologie ExpertCollege FD

Na deze module weet u welke andere hormonen door de bijnieren geproduceerd worden en kent u de ziektebeelden die ontstaan bij een overschot of tekort en hoe u deze diagnosticeren en behandelen.  
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals
 • Vanaf: Geen planning

Biopteren en hechten e-learning

Het e-learningpakket Biopteren en Hechten bestaat uit een e-reader en e-toets. Dit pakket is samengesteld voor en door de afd. Dermatologie.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Blaaskatherisatie incl. Bladderscan e-learning

Het e-learningpakket Blaaskatheterisatie bestaat uit 3 e-learnings en een e-toets. Hierin komen de volgende onderwerpen aan bod: anatomie/fysiologie van de blaas, indicaties en soorten katheters, inbrengen blaaskatheter, verpleegkundige aspecten en complicaties. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Blaaskatheterisatie ExpertCollege FD

Het plaatsen van een blaaskatheter wordt niet enkel toegepast voor het kunstmatig legen van de blaas, maar kan ook nodig zijn voor diagnostische of therapeutische doeleinden. Bekwaam handelen is noodzakelijk om complicaties als bloedingen, infecties of weefselbeschadiging te voorkomen. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals
 • Vanaf: Geen planning

Blaasspoelen met Cytostatica / Medicijnen e-learning

Het e-learningpakket Cytostatica Blaasspoelen bestaat uit een e-learning en een e-toets. In de e-learning wordt behandeld hoe je op een veilige manier een blaasspoeling met cytostatica uitvoert, zowel klinisch als poliklinisch en hoe je dient te handelen bij calamiteiten. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Bloedafname bij neonaten ExpertCollege FD

Het e-learningpakket Bloedafname bij neonaten bestaat uit 1 e-learning van Expert College.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Vanaf: Geen planning

Bloedafname e-learning

Het e-learningpakket Bloedafname bestaat uit een e-reader en een e-toets. Dit pakket is samengesteld door de afdeling Klinische Chemie.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

BLoedafname en bloedkweken ExpertCollege FD

ExpertCollege biedt de student met behulp van de module ‘Bloedafname en Bloedkweken’ de benodigde kennis om deze medische voorbehouden handeling veilig en adequaat uit te kunnen voeren.  
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals
 • Vanaf: Geen planning

Bloeddrukmeting e-learning

Het e-learningpakket Bloeddrukmeting bevat een e-reader Bloeddrukmeting en een e-reader m.b.t. het gebruik van de bloeddrukmeter type Mindray.

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Bloedproducten e-learning

Het e-learningpakket Bloedproducten bestaat uit een e-learning en 2 e-toetsen. In de e-learning wordt de theorie m.b.t. bloed en bloedproducten behandeld en staat beschreven welke zaken van belang zijn bij het toedienen van bloed en bloedproducten aan de patiënt. De e-toets Bloedproducten Praktijk is verplicht voor medewerkers die in hun werkpraktijk bloedproducten toedienen.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Bloedproducten e-reader voor Endoscopie

Hier vind je de reader voor de medewerkers van de Endoscopie afdeling.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Bloedsuiker prikken ExpertCollege FD

Zowel voor de veiligheid als voor de betrouwbaarheid van het meetresultaat is het van belang om volgens de juiste procedure een bloedglucoseconcentratie te meten. In deze korte module wordt ingegaan op de details bij bloedsuiker prikken. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals
 • Vanaf: Geen planning

BLS e-learning

Het e-learningpakket BLS bestaat uit een 2 e-readers (basale reanimatie van volwassenen en Richtlijnen BLS VieCuri) en een e-toets.

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Reanimatie
 • Vanaf: Geen planning

BLS training

Welkom bij de Basic Life Support training. De training bestaat  uit het lezen van de BLS VieCuri reader, het maken van een e-learning en het volgen van een  BLS reanimatieles in het leerhuis.  
 • Soort: blended blended
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Reanimatie
 • Vanaf: 23-05-2019

Borstvoeding ExpertCollege FD

Deze module behandelt allereerst de anatomie van de borst en fysiologie van borstvoeding. Daarnaast worden de tien vuistregels volgens de richtlijnen van WHO en UNICEF doorgenomen. Ook worden de gezondheidseffecten van borstvoeding voor moeder en kind, problemen en afwijkende omstandigheden van moeder en kind en de factoren die van invloed kunnen zijn op de borstvoeding besproken.   
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals
 • Vanaf: Geen planning

Brandwonden ExpertCollege FD

In deze module wordt ter inleiding algemene informatie omtrent brandwonden gegeven, hierbij komen de epidemiologie, pathofysiologie en preventie van brandwonden aan bod 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals
 • Vanaf: Geen planning

Bronchiaal toilet ExpertCollege FD

Het bronchiaal toilet is een risicovolle en voorbehouden handeling waarbij de bovenste luchtwegen kunstmatig worden uitgezogen. Het doel van deze handeling is het verbeteren van het mucustransport in de luchtweg van een patiënt die dit zelf niet meer kan. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals
 • Vanaf: Geen planning

Bronchiaal toilet via tracheostoma ExpertCollege FD

Het bronchiaal toilet is een risicovolle en voorbehouden handeling waarbij de bovenste luchtwegen kunstmatig worden uitgezogen. Het doel van deze handeling is het verbeteren van het mucustransport in de luchtweg van een patiënt die dit zelf niet meer kan. Het productief ophoesten van mucus is bijvoorbeeld niet mogelijk voor patiënten met een tracheostoma 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals
 • Vanaf: Geen planning

Calcium- en fosfaathuishouding ExpertCollege SP

In deze module wordt de calcium-fosfaathuidhouding behandeld. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning voor specialistische afdelingen
 • Vanaf: Geen planning

Cataract en glaucoom ExpertCollege FD

Na het volgen van deze module kunt u niet alleen beide aandoeningen uit elkaar houden, maar kent u ook de risicofactoren, symptomen en aangewezen therapie voor beide aandoeningen.   
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals
 • Vanaf: Geen planning

Centraal veneuze lijn ExpertCollege FD

Het plaatsen van een centraal veneuze lijn is een medisch voorbehouden handeling waarbij een katheter wordt ingebracht in de overgang van de vena cava en het rechter atrium. Hierlangs kan bijvoorbeeld medicatie of totale parenterale voeding worden toegediend. 

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals
 • Vanaf: Geen planning

Cerebrovasculair accident (CVA) ExpertCollege FD

In deze module worden de ontstaanswijze, de risicofactoren en het herkennen van een CVA behandeld. Praktische adviezen worden gegeven omtrent de lichamelijke, emotionele, cognitieve, communicatie- en gedragsproblemen die bij een CVA-patiënt kunnen optreden.   
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals
 • Vanaf: Geen planning

Coaguchek e-learning

Het e-learningpakket Coaguchek bestaat uit een e-reader en een e-toets. De e-reader behandelt o.a. de fysiologie van de stolling, de antistollingsmedicatie, de meting van PT en aPTT en de werkwijze van de Coaguchek.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Colitis ulcerosa ExpertCollege FD

Colitis ulcerosa is een ‘inflammatory bowel disease’ (IBD) samen met onder andere de ziekte van Crohn, waar in Nederland rond de 30.000 tot 50.000 mensen aan lijden. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals
 • Vanaf: Geen planning

Communicatie in de zorg via SBAR ExpertCollege FD

Zonder communicatieprotocollen blijkt informatie verloren te gaan. Communicatieprotocollen zijn van groot belang in de zorg. De SBAR is een communicatieprotocol dat in steeds meer gezondheidsinstellingen wordt gebruikt om relevante informatie gemakkelijk en zorgvuldig over te dragen. In deze module wordt onderwezen in de SBAR methode. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals
 • Vanaf: Geen planning

Compressief zwachtelen e-learning

Het e-learningpakket Compressief zwachtelen bestaat uit een e-reader. Hierin wordt de theoretische kennis (anatomie/ fysiologie) van de bloedvaten en de lymfe behandeld. Ook worden de indicaties, risicofactoren, specifiek ulcus cruris en de verschillende zwachteltechnieken behandeld. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

COPD ExpertCollege FD

COPD staat voor ‘Chronic Obstructive Pulmonary Disease’ 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals
 • Vanaf: Geen planning

Crew resource management CRM ExpertCollege SP

Crew Resource Management (CRM) of Team Resource Management is een managementsysteem dat zorgt voor optimale samenwerking binnen een team. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning voor specialistische afdelingen
 • Vanaf: Geen planning

CRG (cardiotocografie) ExpertCollege SP

Met deze module bieden we een kwalitatief hoog onderwijsprogramma aan op het gebied van basiskennis en interpretatie van CTG’s. De module past bij alle verschillende leerstijlen en werkt mede door het gebruik van interactieve animaties, vragen aan de hand van CTG’s en behandeling van casuïstiek zeer stimulerend en motiverend.  
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning voor specialistische afdelingen
 • Vanaf: Geen planning

CRM e-learning

Het e-learningpakket CRM bestaat uit 7 e-readers en een e-toets. In de e-readers worden de belangrijke aspecten m.b.t. Crew Resource Management behandeld. Multidisciplinaire zorg in complexe situaties op cruciale momenten is van levensbelang voor de patiënt. Leiderschap en communicatie spelen hierbij een belangrijke rol.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Communicatie
 • Vanaf: Geen planning

CRM training

De CRM training wordt in 2015-2016 gevolgd door verpleegkundigen en medici van de afdelingen ICU – SEH en Operatiecomplex die, in hun eigen werkomgeving en in hun eigen rol, aan complexe en stressvolle acute situaties worden blootgesteld om middels evaluatie, onder deskundige begeleiding, positieve en verbeterpunten te benoemen.
 • Soort: blended blended
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Communicatie
 • Vanaf: Geen planning

CTG inleiding ExpertCollege SP

Kennis maken met CTG’s? Met de module e-Xpert: CTG Inleiding leert u de basiskennis op het gebied van definities die betrekking hebben op het interpreteren van een CTG. Deze module is gebaseerd op de geavanceerde en succesvolle module e-Xpert: CTG. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning voor specialistische afdelingen
 • Vanaf: Geen planning

CVVH e-learning

Het e-learningpakket CVVH bestaat uit een e-toets. Deze vorm van dialyseren wordt alleen op de afdeling IC uitgevoerd. De e-toets is verplicht voor de verpleegkundigen van de IC.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Cytostatica intraveneus e-learning

Het e-learningpakket Cytostatica intraveneus bestaat uit een e-learning en een e-toets. In de e-learning worden de werkwijze en aandachtspunten bij het toedienen van de intraveneuze cytostatica behandeld.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

De geriatrische patient FD

De levensverwachting is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Zo worden kinderen die nu geboren ruim 100 jaar. In deze module wordt ingegaan op de biologie achter veroudering en de invloed van veroudering op de maatschappij. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals
 • Vanaf: Geen planning

De Reocor D - Externe Pacemaker ExpertCollege SP

Het adequaat instellen van een tijdelijke, externe pacemaker is van levensreddend belang. De uitwendige, ofwel externe pacemaker wordt toegepast in acute situaties. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning voor specialistische afdelingen
 • Vanaf: Geen planning

De vitaal bedreigde patiënt ExpertCollege FD

Deze module is geschikt voor alle medisch professionals die mogelijkerwijs in aanraking komen met vitaal bedreigde patiënten. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals
 • Vanaf: Geen planning

Decubitus ExpertCollege FD

Preventie en herkenning zijn de belangrijkste pijlers van de internationale aanbevelingen op het gebied van decubitus. Internationale aanbevelingen zijn in Nederland geadopteerd en vormen de basis voor de borging van preventie, herkenning en behandeling van decubitus in zorginstellingen in Nederland.   
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals
 • Vanaf: Geen planning

Delier ExpertCollege FD

Deze module is geschikt voor alle artsen en verpleegkundigen die mogelijkerwijs met delirante patiënten worden geconfronteerd op de verpleegafdeling of intensive care unit.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals
 • Vanaf: Geen planning

Dementie ExpertCollege FD

In deze module worden de symptomen van dementie besproken. Hierna wordt de anatomie van de hersenen besproken die noodzakelijk is om dementie beter te begrijpen. De verschillende vormen van dementie worden onderscheiden. Hierna volgen adviezen over de omgang met en zorg voor dementerende patiënten. Hierna volgt informatie over de situatie waarbij dementerende patiënten niet meer in staat zijn om belangrijke beslissingen te nemen. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals
 • Vanaf: Geen planning

Diabetes ExpertCollege FD

Diabetes is een van de meest voorkomende chronische ziekten. Goede zorg rondom diabetespatiënten is van belang, de lichamelijke gevolgen van diabetes kunnen groot zijn.  
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals
 • Vanaf: Geen planning

Diabetes gravidarum ExpertCollege FD

Wanneer een verhoogde bloedsuikerspiegel tijdens de zwangerschap wordt ontdekt, wordt dit diabetes gravidarum genoemd. In de volksmond heet dit ook wel zwangerschapsdiabetes
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals
 • Vanaf: Geen planning

Diep veneuze trombose ExpertCollege FD

Trombose betekent dat er een bloedstolsel ontstaat in een bloedvat, wanneer dit in een diep gelegen ader of verbindende vene gebeurd spreekt men van een diep veneuze trombose (DVT). 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals
 • Vanaf: Geen planning

Drains verwijderen e-learning

Het e-learningpakket Drains verwijderen bestaat uit een e-reader waarin het verwijderen van drains (en hechtingen) wordt behandeld. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

ECG e-learning

Het e-learningpakket ECG bestaat uit een e-reader. In deze e-reader wordt de basiskennis van het normale ECG en het ECG apparaat MAC 500 behandeld. Een instructie van dit ECG-apparaat dient onderdeel te zijn van het leren maken van een ECG. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

ECG Inleiding in ritmestoornissen ExpertCollege FD

Dit e-learningpakket bestaat uit een e-learning van Expert College.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals
 • Vanaf: Geen planning

ECG Klinische Elektrocardiografie ExpertCollege SP

Voortbouwend op de Inleiding Elektrocardiografie behandelt de cursus e-Xpert ECG Klinische Elektrocardiografie (2016) meer gevorderde materie. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning voor specialistische afdelingen
 • Vanaf: Geen planning

ECG: 3D coronairanatomie ExpertCollege SP

Met behulp van schematische 3D weergaven van het hart en de coronairarteriën worden verschillende occlusies en resulterende ischemieën in beeld gebracht.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning voor specialistische afdelingen
 • Vanaf: Geen planning

ECG: Beoordelen van ritmes ExpertCollege SP

In deze modulen gaan we dieper in op de verschillende ritmestoornissen aan de hand van animaties en ECG’s.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning voor specialistische afdelingen
 • Vanaf: Geen planning

ECG: Inleiding elektrocardiografie ExpertCollege SP

Deze module behandelt de anatomie van het hart en neemt u via elektrofysiologie in een hoog tempo mee naar ECG complexen, ritmestoornissen en hartinfarcten.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning voor specialistische afdelingen
 • Vanaf: Geen planning

Elektrochirurgie e-learning

Het e-learningpakket Elektrochirurgie bestaat uit een e-toets. Deze is bestemd voor medewerkers van OK Chirurgie die Elektrochirurgie uitvoeren c.q. hierbij assisteren.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Evidence Based Practice (EBP) training

In de cursus worden de beginselen van Evidence Based Practice uiteengezet, inclusief de rollen die wij zelf hierin op ons kunnen nemen. Daarnaast komen de bij deze rollen behorende vaardigheden aan bod, zoals het stellen van een goede, beantwoordbare klinische vraag, het omzetten van deze vraag in een zoekstrategie, het zoeken naar en het beoordelen van de beschikbare literatuur, en het beoordelen van of en hoe gevonden 'evidence' in de lokale situatie ingepast kan worden.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Vanaf: Geen planning

Externe pacemakers e-learning

Het e-learningpakket Externe pacemakers bestaat uit 2 e-readers en is bestemd voor medewerkers van afd. CCU.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Farmacologie ExpetCollege SP

Farmacologie is de leer die zich bezighoudt met het bestuderen van de wisselwerking tussen farmacologische middelen, zoals medicijnen, en fysiologische processen in het lichaam. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning voor specialistische afdelingen
 • Vanaf: Geen planning

Flowmetrie e-learning

Het e-learningpakket Flowmetrie bestaat uit een e-reader. Deze e-reader behandelt informatie die van belang is bij het uitvoeren van een flowmetrie. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Gastro-oesofageale reflux ExpertCollege FD

Gastro-oesofageale reflux is een veelvoorkomend probleem in de westerse wereld. Ongeveer 25% van de bevolking heeft maandelijks last van reflux. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals
 • Vanaf: Geen planning

Geboorte tot adolesentie levensfasen ExpertCollege FD

Gedurende het leven vindt ontwikkeling plaatst, dit houdt in dat organen en orgaansystemen zich in functie van elkaar onderscheiden en dat de functie van organen wordt geperfectioneerd. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals
 • Vanaf: Geen planning

Gestructureerd Zoeken training

In de cursus Gestructureerd Zoeken wordt o.a. uitgelegd hoe een klinische vraag met de PICO-methode vertaald kan worden in een gestructureerde vraag, en hoe deze vraag vertaald kan worden in een zoekstrategie waarmee (bijvoorbeeld in de databank PubMed) gericht naar het antwoord kan worden gezocht. Evidence Based Practice en Evidence Based Medicine verlangen dat we ons handelen onderbouwen met het beste beschikbare bewijs voor haar effectiviteit en veiligheid. Dat bewijsmateriaal moeten we zien terug te vinden in de enorme hoeveelheid informatie die o.a. via het internet te vinden is.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Vanaf: Geen planning

Glucosemetrie e-learning

Het e-learningpakket Glucosemetrie bestaat uit een e-reader en een e-toets. De e-reader behandelt alle van belang zijnde informatie m.b.t. de glucosemeting. Om in de dagelijkse werkpraktijk de glucosemeting te mogen uitvoeren, dient er een praktijktoetsing plaats te vinden. Pas na deze praktijktoetsing wordt een autorisatiecode verstrekt waarmee de glucosemeting in de praktijk uitgevoerd kan worden.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Good Clinical Practice (GCP) training

De cursus Good Clinical Practice is een eendaagse cursus die verzorgd wordt door het Clinical Trial Center Maastricht en gegeven wordt in VieCuri. Het volgen van de cursus en het met goed gevolg afleggen van het bijbehorende examen leidt tot uitreiking van het GCP-certificaat. De cursus behandelt de gang van zaken bij medisch-wetenschappelijk onderzoek bij mensen, welke documenten hierbij nodig zijn en welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden hierbij van belang zijn. Doel van de cursus is inzicht krijgen in de wet- en regelgeving op het gebied van klinisch (geneesmiddelen)onderzoek en de procedures die doorlopen moeten worden voor het indienen van aanvragen voor medisch-ethische toetsing. Voorbereidende informatie wordt na aanmelding toegezonden. Aan deze cursus zijn kosten verbonden. De tijdsinvestering is verdeeld over 2 dagen.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Vanaf: Geen planning

GW 800 volumepomp (nieuw) e-learning

Het e-learningpakket GW 800 volumepomp nieuw bevat 1 e-learning. In deze e-learning worden de wijzigingen van het nieuwe model pomp ten opzichte van de voorgaande versie behandeld.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Hartfalen ExpertCollege FD

Hartfalen komt bij oudere mensen in Nederland veel voor. In deze module worden de verschillende vormen van hartfalen uiteengezet.  
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals
 • Vanaf: Geen planning

Hechtingen en Agraves verwijderen e-learning

Het e-learningpakket Hechtingen en Agraves verwijderen bestaat uit een e-reader en twee e-toetsen, waarvan één specifiek voor afd. Dermatologie. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Hielprikscreening ExpertCollege FD


De hielprikscreening is een onderzoek dat wordt uitgevoerd bij alle neonaten in Nederland, om zeldzame aandoeningen op te sporen.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ExpertCollege e-learning Fundamentals
 • Vanaf: Geen planning
1 2 3