Skip naar navigatie Skip naar inhoud

Catalogus

 
 
 
meer meer
 
 
 

Geselecteerd op:

Doelgroep: Verpleegkundigen

15 minuuts bloeddrukmeting e-learning

Het e-learningpakket 15 minuuts bloeddrukmeting bestaat uit een e-reader waarin de werkwijze en de aandachtspunten bij een 15 minuuts automatische bloeddrukmeting worden behandeld.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Aanleggen drukverband e-learning

Het e-learningpakket Aanleggen drukverband bestaat uit een e-reader. Deze behandelt de werkwijze van het aanleggen van een drukverband en de aandachtspunten hierbij. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

ABL90 e-learning

Het e-learningpakket ABL90 bestaat uit een e-reader en e-toets. De e-reader behandelt o.a. de theoretische achtergrondkennis m.b.t. bloedgasanalyse, de bloedafname en pre-analyse en het gebruik van de ABL90.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Aderlaten e-learning

Het e-learningpakket Aderlaten bestaat uit een e-reader. Deze behandelt de theoretische kennis over de patiëntencategorieën waarbij aderlaten wordt toegepast en bevat een beschrijving van de werkwijze. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Argon e-learning

Het e-learningpakket Argon Plasma Coagulatie bestaat uit een e-toets. Deze is bestemd voor medewerkers van OK Chirurgie die Argon Plasma Coagulatie uitvoeren.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Arteriepunctie e-learning

Het e-learningpakket Arteriepunctie bestaat uit een e-reader/Powerpoint en een e-toets. Hierin wordt de theorie behandeld met betrekking tot de arteriepunctie. Het leren uitvoeren van de praktische vaardigheden hierbij moet plaatsvinden middels een training op een fantoom en vervolgens in de praktijk onder directe begeleiding van een bekwame collega. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Assisteren perifeer infuus e-learning

Het e-learningpakket Assisteren bij Perifeer Infuus bestaat uit een e-reader. Deze reader is bedoeld voor medewerkers die zelf geen Perifeer Infuus inbrengen, maar wel voorbereidende taken hierbij hebben.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Bevalling en zwangerschap e-Xpert

Dit e-learningpakket Bevalling en zwangerschap bestaat uit één e-learning van Expert College.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Biopteren en hechten e-learning

Het e-learningpakket Biopteren en Hechten bestaat uit een e-reader en e-toets. Dit pakket is samengesteld voor en door de afd. Dermatologie.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

BIPAP e-learning

Het e-learningpakket BIPAP bestaat uit een e-reader. Deze e-reader behandelt de werkwijze, bewaking en begeleiding bij een patiënt die non-invasief wordt beademd met de BIPAP Harmony. Deze e-reader dient, ter voorbereiding op een instructie van het BIPAP-apparaat, doorlopen te worden. Deze non-invasieve beademingsmethode wordt toegepast binnen de CCU.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Blaaskatherisatie incl. Bladderscan e-learning

Het e-learningpakket Blaaskatheterisatie bestaat uit 3 e-learnings en een e-toets. Hierin komen de volgende onderwerpen aan bod: anatomie/fysiologie van de blaas, indicaties en soorten katheters, inbrengen blaaskatheter, verpleegkundige aspecten en complicaties. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Blaasspoelen met Cytostatica / Medicijnen e-learning

Het e-learningpakket Cytostatica Blaasspoelen bestaat uit een e-learning en een e-toets. In de e-learning wordt behandeld hoe je op een veilige manier een blaasspoeling met cytostatica uitvoert, zowel klinisch als poliklinisch en hoe je dient te handelen bij calamiteiten. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Bloedafname bij neonaten e-Xpert

Het e-learningpakket Bloedafname bij neonaten bestaat uit 1 e-learning van Expert College.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Bloedafname e-learning

Het e-learningpakket Bloedafname bestaat uit een e-reader en een e-toets. Dit pakket is samengesteld door de afdeling Klinische Chemie.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Bloeddrukmeting e-learning

Het e-learningpakket Bloeddrukmeting bevat een e-reader Bloeddrukmeting en een e-reader m.b.t. het gebruik van de bloeddrukmeter type Mindray.

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Bloedproducten e-learning

Het e-learningpakket Bloedproducten bestaat uit een e-learning en 2 e-toetsen. In de e-learning wordt de theorie m.b.t. bloed en bloedproducten behandeld en staat beschreven welke zaken van belang zijn bij het toedienen van bloed en bloedproducten aan de patiënt. De e-toets Bloedproducten Praktijk is verplicht voor medewerkers die in hun werkpraktijk bloedproducten toedienen.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

BLS e-learning

Het e-learningpakket BLS bestaat uit een 2 e-readers (basale reanimatie van volwassenen en Richtlijnen BLS VieCuri) en een e-toets.

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Reanimatie
 • Vanaf: Geen planning

BLS training

Welkom bij de Basic Life Support training. De training bestaat  uit het lezen van de BLS VieCuri reader, het maken van een e-learning en het volgen van een  BLS reanimatieles in het leerhuis.  
 • Soort: blended blended
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Reanimatie
 • Vanaf: 21-02-2019

Coaguchek e-learning

Het e-learningpakket Coaguchek bestaat uit een e-reader en een e-toets. De e-reader behandelt o.a. de fysiologie van de stolling, de antistollingsmedicatie, de meting van PT en aPTT en de werkwijze van de Coaguchek.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Compressief zwachtelen e-learning

Het e-learningpakket Compressief zwachtelen bestaat uit een e-reader. Hierin wordt de theoretische kennis (anatomie/ fysiologie) van de bloedvaten en de lymfe behandeld. Ook worden de indicaties, risicofactoren, specifiek ulcus cruris en de verschillende zwachteltechnieken behandeld. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

CRM e-learning

Het e-learningpakket CRM bestaat uit 7 e-readers en een e-toets. In de e-readers worden de belangrijke aspecten m.b.t. Crew Resource Management behandeld. Multidisciplinaire zorg in complexe situaties op cruciale momenten is van levensbelang voor de patiënt. Leiderschap en communicatie spelen hierbij een belangrijke rol.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Communicatie
 • Vanaf: Geen planning

CRM training

De CRM training wordt in 2015-2016 gevolgd door verpleegkundigen en medici van de afdelingen ICU – SEH en Operatiecomplex die, in hun eigen werkomgeving en in hun eigen rol, aan complexe en stressvolle acute situaties worden blootgesteld om middels evaluatie, onder deskundige begeleiding, positieve en verbeterpunten te benoemen.
 • Soort: blended blended
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Communicatie
 • Vanaf: Geen planning

CVVH e-learning

Het e-learningpakket CVVH bestaat uit een e-toets. Deze vorm van dialyseren wordt alleen op de afdeling IC uitgevoerd. De e-toets is verplicht voor de verpleegkundigen van de IC.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Cytostatica intraveneus e-learning

Het e-learningpakket Cytostatica intraveneus bestaat uit een e-learning en een e-toets. In de e-learning worden de werkwijze en aandachtspunten bij het toedienen van de intraveneuze cytostatica behandeld.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Drains verwijderen e-learning

Het e-learningpakket Drains verwijderen bestaat uit een e-reader waarin het verwijderen van drains (en hechtingen) wordt behandeld. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

ECG e-learning

Het e-learningpakket ECG bestaat uit een e-reader. In deze e-reader wordt de basiskennis van het normale ECG en het ECG apparaat MAC 500 behandeld. Een instructie van dit ECG-apparaat dient onderdeel te zijn van het leren maken van een ECG. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Elektrochirurgie e-learning

Het e-learningpakket Elektrochirurgie bestaat uit een e-toets. Deze is bestemd voor medewerkers van OK Chirurgie die Elektrochirurgie uitvoeren c.q. hierbij assisteren.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Evidence Based Practice (EBP) training

In de cursus worden de beginselen van Evidence Based Practice uiteengezet, inclusief de rollen die wij zelf hierin op ons kunnen nemen. Daarnaast komen de bij deze rollen behorende vaardigheden aan bod, zoals het stellen van een goede, beantwoordbare klinische vraag, het omzetten van deze vraag in een zoekstrategie, het zoeken naar en het beoordelen van de beschikbare literatuur, en het beoordelen van of en hoe gevonden 'evidence' in de lokale situatie ingepast kan worden.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Vanaf: Geen planning

Externe pacemakers e-learning

Het e-learningpakket Externe pacemakers bestaat uit 2 e-readers en is bestemd voor medewerkers van afd. CCU.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Flowmetrie e-learning

Het e-learningpakket Flowmetrie bestaat uit een e-reader. Deze e-reader behandelt informatie die van belang is bij het uitvoeren van een flowmetrie. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Gestructureerd Zoeken training

In de cursus Gestructureerd Zoeken wordt o.a. uitgelegd hoe een klinische vraag met de PICO-methode vertaald kan worden in een gestructureerde vraag, en hoe deze vraag vertaald kan worden in een zoekstrategie waarmee (bijvoorbeeld in de databank PubMed) gericht naar het antwoord kan worden gezocht. Evidence Based Practice en Evidence Based Medicine verlangen dat we ons handelen onderbouwen met het beste beschikbare bewijs voor haar effectiviteit en veiligheid. Dat bewijsmateriaal moeten we zien terug te vinden in de enorme hoeveelheid informatie die o.a. via het internet te vinden is.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Vanaf: Geen planning

Glucosemetrie e-learning

Het e-learningpakket Glucosemetrie bestaat uit een e-reader en een e-toets. De e-reader behandelt alle van belang zijnde informatie m.b.t. de glucosemeting. Om in de dagelijkse werkpraktijk de glucosemeting te mogen uitvoeren, dient er een praktijktoetsing plaats te vinden. Pas na deze praktijktoetsing wordt een autorisatiecode verstrekt waarmee de glucosemeting in de praktijk uitgevoerd kan worden.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Good Clinical Practice (GCP) training

De cursus Good Clinical Practice is een eendaagse cursus die verzorgd wordt door het Clinical Trial Center Maastricht en gegeven wordt in VieCuri. Het volgen van de cursus en het met goed gevolg afleggen van het bijbehorende examen leidt tot uitreiking van het GCP-certificaat. De cursus behandelt de gang van zaken bij medisch-wetenschappelijk onderzoek bij mensen, welke documenten hierbij nodig zijn en welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden hierbij van belang zijn. Doel van de cursus is inzicht krijgen in de wet- en regelgeving op het gebied van klinisch (geneesmiddelen)onderzoek en de procedures die doorlopen moeten worden voor het indienen van aanvragen voor medisch-ethische toetsing. Voorbereidende informatie wordt na aanmelding toegezonden. Aan deze cursus zijn kosten verbonden. De tijdsinvestering is verdeeld over 2 dagen.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Vanaf: Geen planning

GW 800 volumepomp (nieuw) e-learning

Het e-learningpakket GW 800 volumepomp nieuw bevat 1 e-learning. In deze e-learning worden de wijzigingen van het nieuwe model pomp ten opzichte van de voorgaande versie behandeld.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Hechtingen en Agraves verwijderen e-learning

Het e-learningpakket Hechtingen en Agraves verwijderen bestaat uit een e-reader en twee e-toetsen, waarvan één specifiek voor afd. Dermatologie. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

HiX e-learning Algemeen

Dit e-learningpakket bevat 9 e-learnings over de algemene toepassing van HiX.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ICT
 • Vanaf: Geen planning

HiX e-learning Dialyse en Voedingsassistenten

Dit e-learningpakket HiX bestaat uit één e-learning voor de doelgroep voedingsassistenten en één e-learning voor de afdeling Dialyse.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ICT
 • Vanaf: Geen planning

HiX e-learning Verpleegkundigen

Dit e-learningpakket bevat 4 e-learnings over de toepassing van HiX voor verpleegkundigen.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: ICT
 • Vanaf: Geen planning

Hydrojet e-learning

Het e-learningpakket Hydrojet bestaat uit een e-toets. Deze is bestemd voor medewerkers van OK Chirurgie die de handelingen behorend bij de Hydrojet uitvoeren.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Hypertensie e-Xpert

Dit e-learningpakket Hypertensie bestaat uit één e-learning van Expert College.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

IABP e-learning

Het e-learningpakket IABP bestaat uit een e-reader een een e-toets. De e-reader (bestemd voor de verpleegkundigen van afd. CCU en ICU) behandelt het werkingsprincipe van de IABP van Maquet CS 300.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Infectiepreventie Isolatiemaatregelen e-learning

De e-toets Isolatiemaatregelen behandelt de werkwijze en het gebruik van de isolatiekamers binnen VieCuri.

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Infectiepreventie
 • Vanaf: Geen planning

Infectiepreventie Reinigen & Desinfecteren e-learning

De e-toets Infectiepreventie Reinigen en Desinfecteren behandelt de werkwijze m.b.t. het reinigen en desinfecteren en welke persoonlijke beschermingsmiddelen wanneer worden ingezet.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Infectiepreventie
 • Vanaf: Geen planning

Injecteren e-learning

Het e-learningpakket Injecteren bestaat uit 2 e-learnings, 3 e-readers (waarvan 1 Powerpoint en 1 video) en 1 e-toets. Hierin worden de theorie en de uitvoering van de intramusculaire en subcutane injectie behandeld, inclusief het gebruik van veilige (insuline)naalden. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Instructie nieuwe bedden

In deze training krijg je instructie over het gebruik van de nieuwe bedden die begin februari ingezet gaan worden. Je leert de functionaliteiten van het bed te gebruiken. 

Voor de training is geen voorbereiding nodig

 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: VieCuri-breed
 • Vanaf: Geen planning

Instructie nieuwe bedden keyusers

In deze training krijgen de key-users instructie over het gebruik van de nieuwe bedden die begin februari ingezet gaan worden. Je leert de functionaliteiten van het bed te gebruiken en je krijgt handvatten om ook je collega’s te trainen in het gebruik van de nieuwe bedden.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: VieCuri-breed
 • Vanaf: Geen planning

Kwetsbare ouderen Delier e-learning

Het e-learningpakket Kwetsbare Ouderen bestaat uit 4 e-learnings over thema's die van belang zijn bij de oudere patiënt: fysieke beperkingen, vallen, voedingsscreening en delier. Dit e-learningpakket bevat daarmee belangrijke informatie voor iedereen binnen VieCuri die in aanraking komt met oudere patiënten.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Vanaf: Geen planning

Kwetsbare ouderen Fysieke beperkingen e-learning

Het e-learningpakket Kwetsbare Ouderen bestaat uit 4 e-learnings over thema's die van belang zijn bij de oudere patiënt: fysieke beperkingen, vallen, voedingsscreening en delier. Dit e-learningpakket bevat daarmee belangrijke informatie voor iedereen binnen VieCuri die in aanraking komt met oudere patiënten.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Vanaf: Geen planning

Kwetsbare ouderen Vallen e-learning

Het e-learningpakket Kwetsbare Ouderen bestaat uit 4 e-learnings over thema's die van belang zijn bij de oudere patiënt: fysieke beperkingen, vallen, voedingsscreening en delier. Dit e-learningpakket bevat daarmee belangrijke informatie voor iedereen binnen VieCuri die in aanraking komt met oudere patiënten.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Vanaf: Geen planning

Kwetsbare ouderen Voedingsscreening e-learning

Het e-learningpakket Kwetsbare Ouderen bestaat uit 4 e-learnings over thema's die van belang zijn bij de oudere patiënt: fysieke beperkingen, vallen, voedingsscreening en delier. Dit e-learningpakket bevat daarmee belangrijke informatie voor iedereen binnen VieCuri die in aanraking komt met oudere patiënten.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Vanaf: Geen planning

Maagsonde e-learning

Het e-learningpakket Maagsonde bestaat uit twee e-readers. Hierin wordt behandeld hoe en waarom je een neus-maagsonde inbrengt en wat de complicaties hiervan kunnen zijn. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Medisch rekenen voor kinderverpleegkundigen e-learning

Het e-learningpakket Rekenen in de Zorg bestaat uit een e-learning van Expert College. Deze e-learning voor kinderverpleegkundige is bedoeld voor de medewerkers die in hun werk te maken hebben met rekenen met medicatie.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Neonatologie: Medicatie e-learning

Het e-learningpakket Neonatologie bestaat uit 1 e-reader. De afdeling Neonatologie gebruikt de inhoud van het e-learningpakket bij het werkplektoetsen in de vorm van bedside assessments. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Neonatologie: Airwaymanagement e-learning

Het e-learningpakket Neonatologie Airwaymanagement bestaat uit 1 e-reader. De afdeling Neonatologie gebruikt de inhoud van het e-learningpakket bij het werkplektoetsen in de vorm van bedside assessments. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Neonatologie: Katheterisatie e-learning

Het e-learningpakket Neonatologie bestaat uit 1 e-reader. De afdeling Neonatologie gebruikt de inhoud van het e-learningpakket bij het werkplektoetsen in de vorm van bedside assessments. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Neusmaagsonde bij neonaten e-Xpert

Het e-learningpakket Neusmaagsonde bij neonaten bestaat uit 1 e-learning van Expert College. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Palliatieve zorg e-Xpert

Het e-learningpakket Palliatieve zorg bestaat uit een 1 e-learning van Expert College. 
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

PBLS e-learning

Het e-learningpakket PBLS bestaat uit de e-reader Basale reanimatie van kinderen en een e-toets.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Reanimatie
 • Vanaf: Geen planning

PBLS training

Welkom bij de Pediatric Basic Life Support training. De training bestaat uit het lezen van de BLS VieCuri reader, het maken van een e-learning en het volgen van een  reanimatieles in het leerhuis.
 • Soort: blended blended
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Reanimatie
 • Vanaf: 23-05-2019

Perifeer infuus e-learning

Het e-learningpakket Perifeer Infuus bestaat uit een e-learning, een oefentoets en een e-toets. De e-learning behandelt theorie en uitvoering m.b.t. het inbrengen van een perifeer infuus en bevat landelijke protocollen. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

PICC-katheter e-learning

Het e-learningpakket PICC bestaat uit 4 e-readers over dit onderwerp en een e-toets.

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

PICC-katheter training

Welkom bij de training PICC. Deze training behandelt de theoretische achtergrond m.b.t. de PICC en bestaat verder uit het oefenen van het verzorgen van de PICC, de bloedafname en de bloedkweekafname. Onderwerpen die ook in de training aan bod komen zijn het verwijderen van de PICC en bijzonderheden m.b.t. ontslag met een PICC. Voorafgaand dien je het bijbehorende e-learningpakket PICC te hebben doorlopen.

 • Soort: blended blended
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: 25-03-2019

Pijnbestrijding tijdens de bevalling door lachgas e-learning

Het e-learningpakket Pijnbestrijding tijdens de bevalling door lachgas bestaat uit een e-toets. Deze e-toets is verplicht voor de medewerkers van het geboortecentrum die in aanraking kunnen komen met lachgas. Lachgas wordt gebruikt door 1e lijns verloskundigen in daarvoor aangewezen ruimtes in het Geboortecentrum van VieCuri.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Pijnservice e-learning

Het e-learningpakket Pijnservice bestaat uit vijf e-readers Pijnservice en een e-toets. In de readers worden de onderwerpen behorende bij Pijnservice behandeld. Het doel is de vroege herkenning en behandeling van pijn.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Pijnservice training

Welkom bij de training Pijnservice. Na het doorlopen van deze training heb je voldoende kennis m.b.t. de achtergronden/anatomie/fysiologie van pijn en de aandachtspunten bij de epiduraal katheter en gebruik van de PCIA-pomp. Voorafgaand aan de training dien je het e-learningpakket Pijnservice te hebben doorlopen.

 • Soort: blended blended
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Pompen e-learning

Het e-learningpakket Pompen bestaat uit 3 e-learnings. Het doel van de training is het vaardig worden in het bedienen van de infuuspomp (volumepomp) en de spuitenpomp (perfusor). In de e-learning Alaris volumepomp nieuw worden de wijzigingen van het nieuwe model pomp ten opzichte van de voorgaande versie behandeld. In de e-learnings worden alle aspecten m.b.t. het juiste en veilige gebruik van deze pompen behandeld.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Pompen training

Welkom bij de training Pompen. Na het doorlopen van deze training heb je voldoende kennis en vaardigheid m.b.t. het veilige gebruik van de infuuspomp (volumepomp) en de spuitenpomp (perfusor). Voorafgaand aan de training dien je het e-learningpakket Pompen te hebben doorlopen. Het doel van de training is het vaardig worden in het bedienen van de infuus- en spuitenpomp.
 • Soort: blended blended
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: 20-02-2019

Port a Cath e-learning

Het e-learningpakket Port a Cath bestaat uit een e-reader en een e-toets. Hierin wordt behandeld: de theoretische kennis m.b.t. de Port a Cath en de praktische vaardigheden bij het aanprikken van de Port a Cath, de bloedafname uit een port en het verwijderen van de  Port a Cath naald.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Port a Cath training

Welkom bij de training Port a Cath. In deze training wordt behandeld: de theoretische kennis m.b.t. de Port a Cath en de praktische vaardigheden bij het aanprikken van de Port a Cath, de bloedafname uit een port en het verwijderen van de Port a Cath naald. Voorafgaand aan de training dien je het e-learningpakket Port a Cath te hebben doorlopen.
 • Soort: blended blended
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: 11-03-2019

Proeverij 1 CanMEDS-rollen

Proeverij 1 CanMEDS-rollen
In het beroepsprofiel verpleegkundige is gebruik gemaakt van de ordening in 7 rollen en competentiegebieden gebaseerd op de systematiek van de CanMEDS. Na de proeverij weet je wat de CanMEDS-rollen inhouden en hoe dat is vertaald naar de functieniveaus. Je hebt aan de hand van casuïstieken besproken wie vanuit die rollen wat voor de patiënt doet.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: VieCuri-breed
 • Vanaf: Geen planning

Radiologie protocollen locatie

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Vanaf: Geen planning

Rectumcanule e-learning

Het e-learningpakket Rectumcanule bestaat uit een e-reader waarin het inbrengen van een rectumcanule, het toedienen van een klysma en mogelijke complicaties hierbij wordt behandeld. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Rekenen in de zorg (VieCuri) e-learning

Het e-learningpakket Rekenen in de Zorg bestaat uit een e-reader en een e-toets. De e-reader behandelt de achtergrondinformatie m.b.t. medisch-verpleegkundig rekenen. De e-toets bevat rekenopgaven waarmee deze kennis getest kan worden. Deze e-learning is bedoeld voor de medewerkers die in hun werk te maken hebben met rekenen met medicatie.

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Rekenen in de zorg e-Xpert

Het e-learningpakket Rekenen in de Zorg bestaat uit een e-learning van Expert College. Deze e-learning is bedoeld voor de medewerkers die in hun werk te maken hebben met rekenen met medicatie.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Sheath e-learning

Het e-learningpakket Sheath bestaat uit een e-reader en een e-toets. In de e-reader worden de theorie en werkwijze m.b.t. de arteriële sheath, de daarbij behorende drukzak behandeld en het verwijderen van de sheath behandeld. In een training vindt er een instructie plaats met behulp van een fantoom. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Slikscreening e-learning

Het e-learningpakket slikscreening bestaat uit een e-learning.

In deze e-learning staat per stap uitgelegd hoe de slikscreening moet worden uitgevoerd en wat de volgende stap is.

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Steriel werken e-learning

Het e-learningpakket Steriel werken bestaat uit een e-reader waarin de algemene richtlijnen voor steriel werken worden behandeld.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Stomazorg e-learning

Het e-learningpakket Stomazorg bestaat uit een e-reader. Hierin staan de belangrijkste aandachtspunten m.b.t. stomazorg en uitleg over de stappen bij het verwisselen van stomamateriaal. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Thoraxdrainage e-learning

Het e-learningpakket Thoraxdrainage bevat een e-reader en een e-toets. In de e-reader wordt de theoretische kennis m.b.t. thoraxdrainage behandeld en word je geïnformeerd over het gebruik van de Thopaz-pomp. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Thuis hemodialyse e-learning

Het e-learningpakket THD (ThuisHemoDialyse) bestaat uit 3 e-readers en 2 e-toetsen. De e-readers behandelen alle aspecten die van belang zijn voor, tijdens en na een hemodialysebehandeling in de thuissituatie, met de AK200, de AK96 en de Fresenius 5008S. De e-toetsen zijn verplicht voor alle medewerkers van de dialyseafdeling die ook hemodialyses in de thuissituatie uitvoeren.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Toetscarrousel

Een toetscarrousel wordt in het skillslab van VieCuri georganiseerd voor medewerkers (veelal verpleegkundigen van de standaard verpleegafdelingen) die verpleegtechnische handelingen uitvoeren en medische technologie bedienen. In één dagdeel worden de medewerkers getoetst c.q. geïnstrueerd door Leerhuistrainers om zo hun bekwaamheid aan te tonen.
Het Leerhuis organiseert de toetscarrousels in samenwerking met de leidinggevende of contactpersoon van een afdeling.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Tracheostoma e-learning

Het e-learningpakket Tracheostoma bestaat uit een e-learning, een e-reader en een e-toets. In de e-learning wordt behandeld: anatomie/fysiologie m.b.t. tracheostoma, de verzorging van de tracheacanule en hoe je het bronchiaal toilet dient uit te voeren bij een patiënt. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Transfertechnieken e-learning

Het e-learningpakket Transfertechnieken bestaat uit 2 e-learnings. Daarin wordt uitleg gegeven over de hulpmaterialen die gebruikt worden bij het verplaatsen van patiënten.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Uitzuigen mond en keelholte e-learning

Het e-learningpakket Uitzuigen mond en keelholte bestaat uit een e- reader. In deze reader staat beschreven hoe je bij een patiënt de mond en keelholte kunt uitzuigen, wat de indicaties zijn en welke complicaties er kunnen optreden. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

VBM bedhekbeschermer e-learning

Het e-learningpakket VBM bestaat uit 5 aparte e-learnings. Zij behandelen elk een belangrijk item m.b.t. Vrijheidsbeperkende Maatregelen/Interventies.

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

VBM bewegingssensor e-learning

Het e-learningpakket VBM bestaat uit 5 aparte e-learnings. Zij behandelen elk een belangrijk item m.b.t. Vrijheidsbeperkende Maatregelen/Interventies.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

VBM Plukhandschoen e-learning

Het e-learningpakket VBM bestaat uit 5 aparte e-learnings. Zij behandelen elk een belangrijk item m.b.t. Vrijheidsbeperkende Maatregelen/Interventies.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

VBM Rolonrustband e-learning

Het e-learningpakket VBM bestaat uit 5 aparte e-learnings. Zij behandelen elk een belangrijk item m.b.t. Vrijheidsbeperkende Maatregelen/Interventies.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

VBM Stoelfixatie e-learning

Het e-learningpakket VBM bestaat uit 5 aparte e-learnings. Zij behandelen elk een belangrijk item m.b.t. Vrijheidsbeperkende Maatregelen/Interventies.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Verloskundige handelingen e-learning

Het e-learningpakket bestaat uit een e-reader waarin de werkwijze en de aandachtspunten bij Verloskundige handelingen worden behandeld.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Verstandelijk beperkte patiënt e-learning

Het e-learningpakket Verstandelijk beperkte patiënt bevat een e-learning. Deze e-learning bevat belangrijk informatie voor iedereen die in zijn/haar werk binnen VieCuri in contact komt met de verstandelijk beperkte medemens.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Communicatie
 • Vanaf: Geen planning

Voor toediening gereed maken e-learning

Het e-learningpakket VTGM bestaat uit een e-reader en een e-toets. De e-reader behandelt die aandachtspunten die van belang zijn bij het Voor Toediening Gereed Maken van medicatie.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Wondzorg verpleegkundige en verzorgende e-learning

Het e-learningpakket Wondzorg Verpleegkundigen bestaat uit een e-learning. Deze behandelt de chronische wondzorg vanuit verpleegkundig perspectief.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Zuurstof e-learning (Viecuri)

Het e-learningpakket Zuurstof bestaat uit vier e-learnings, vijf e-readers en een e-toets. Hierin wordt o.a. behandeld hoe je zuurstof toedient bij een patiënt door middel van de zuurstofbril, de zuurstofkatheter en het venturimasker. Ook het gebruik van het Non-rebreathing masker komt aan de orde. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Zuurstof toedienen e-Xpert

Het e-learningpakket Zuurstof toedienen bestaat uit een e-learning van Expert College.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Zuurstof toedienen Kinderafdeling e-learning

Het e-learningpakket Zuurstof toedienen Kinderafdeling bestaat uit een e-reader. Deze behandelt de aspecten die van belang zijn bij de specifieke zuurstoftoediening op een kinderafdeling.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Zwangerschapshypertensie e-Xpert

Het e-learningpakket zwangerschapshypertensie bestaat uit 1 e-learning van Expert College.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Verpleegkundigen
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning