Skip naar navigatie Skip naar inhoud

Catalogus

 
 
 
meer meer
 
 
 

Geselecteerd op:

Doelgroep: Medisch specialisten

ABCD training

De training ABCD behandelt het herkennen en behandelen van acuut zieke patiënten. Een gestructureerde benadering leidt tot adequate zorg en is veilig voor de patiënt. Het is van belang dat artsen getraind zijn in de ABCD-systematiek. Deze training wordt daarvoor georganiseerd.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: Communicatie
 • Vanaf: Geen planning

ABL90 e-learning

Het e-learningpakket ABL90 bestaat uit een e-reader en e-toets. De e-reader behandelt o.a. de theoretische achtergrondkennis m.b.t. bloedgasanalyse, de bloedafname en pre-analyse en het gebruik van de ABL90.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Arteriepunctie e-learning

Het e-learningpakket Arteriepunctie bestaat uit een e-reader/Powerpoint en een e-toets. Hierin wordt de theorie behandeld met betrekking tot de arteriepunctie. Het leren uitvoeren van de praktische vaardigheden hierbij moet plaatsvinden middels een training op een fantoom en vervolgens in de praktijk onder directe begeleiding van een bekwame collega. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Bloeddrukmeting e-learning

Het e-learningpakket Bloeddrukmeting bevat een e-reader Bloeddrukmeting en een e-reader m.b.t. het gebruik van de bloeddrukmeter type Mindray.

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

BLS e-learning

Het e-learningpakket BLS bestaat uit een 2 e-readers (basale reanimatie van volwassenen en Richtlijnen BLS VieCuri) en een e-toets.

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: Reanimatie
 • Vanaf: Geen planning

BLS training

Welkom bij de Basic Life Support training. De training bestaat  uit het lezen van de BLS VieCuri reader, het maken van een e-learning en het volgen van een  BLS reanimatieles in het leerhuis.  
 • Soort: blended blended
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: Reanimatie
 • Vanaf: 21-02-2019

CRM e-learning

Het e-learningpakket CRM bestaat uit 7 e-readers en een e-toets. In de e-readers worden de belangrijke aspecten m.b.t. Crew Resource Management behandeld. Multidisciplinaire zorg in complexe situaties op cruciale momenten is van levensbelang voor de patiënt. Leiderschap en communicatie spelen hierbij een belangrijke rol.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: Communicatie
 • Vanaf: Geen planning

ECG e-learning

Het e-learningpakket ECG bestaat uit een e-reader. In deze e-reader wordt de basiskennis van het normale ECG en het ECG apparaat MAC 500 behandeld. Een instructie van dit ECG-apparaat dient onderdeel te zijn van het leren maken van een ECG. Een training over dit onderwerp kan aangevraagd worden bij het Leerhuis. Stuur hiervoor een mail naar leerhuis@viecuri.nl.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Evidence Based Medicine (EBM) (nieuw) training

De cursus Evidence Based Medicine geeft een uitvoerige inleiding in de beginselen van de klinische epidemiologie en leert je hoe je een klinische vraag vertaalt naar een zoekstrategie, waarmee je gestructureerd en efficiënt naar 'evidence' kunt zoeken. Ten slotte leer je hoe je de kwaliteit van de gevonden literatuur kunt beoordelen.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Vanaf: Geen planning

Evidence Based Practice (EBP) training

In de cursus worden de beginselen van Evidence Based Practice uiteengezet, inclusief de rollen die wij zelf hierin op ons kunnen nemen. Daarnaast komen de bij deze rollen behorende vaardigheden aan bod, zoals het stellen van een goede, beantwoordbare klinische vraag, het omzetten van deze vraag in een zoekstrategie, het zoeken naar en het beoordelen van de beschikbare literatuur, en het beoordelen van of en hoe gevonden 'evidence' in de lokale situatie ingepast kan worden.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Vanaf: Geen planning

Gestructureerd Zoeken training

In de cursus Gestructureerd Zoeken wordt o.a. uitgelegd hoe een klinische vraag met de PICO-methode vertaald kan worden in een gestructureerde vraag, en hoe deze vraag vertaald kan worden in een zoekstrategie waarmee (bijvoorbeeld in de databank PubMed) gericht naar het antwoord kan worden gezocht. Evidence Based Practice en Evidence Based Medicine verlangen dat we ons handelen onderbouwen met het beste beschikbare bewijs voor haar effectiviteit en veiligheid. Dat bewijsmateriaal moeten we zien terug te vinden in de enorme hoeveelheid informatie die o.a. via het internet te vinden is.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Vanaf: Geen planning

Good Clinical Practice (GCP) training

De cursus Good Clinical Practice is een eendaagse cursus die verzorgd wordt door het Clinical Trial Center Maastricht en gegeven wordt in VieCuri. Het volgen van de cursus en het met goed gevolg afleggen van het bijbehorende examen leidt tot uitreiking van het GCP-certificaat. De cursus behandelt de gang van zaken bij medisch-wetenschappelijk onderzoek bij mensen, welke documenten hierbij nodig zijn en welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden hierbij van belang zijn. Doel van de cursus is inzicht krijgen in de wet- en regelgeving op het gebied van klinisch (geneesmiddelen)onderzoek en de procedures die doorlopen moeten worden voor het indienen van aanvragen voor medisch-ethische toetsing. Voorbereidende informatie wordt na aanmelding toegezonden. Aan deze cursus zijn kosten verbonden. De tijdsinvestering is verdeeld over 2 dagen.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Vanaf: Geen planning

HiX e-learning Algemeen

Dit e-learningpakket bevat 9 e-learnings over de algemene toepassing van HiX.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: ICT
 • Vanaf: Geen planning

HiX e-learning Dialyse en Voedingsassistenten

Dit e-learningpakket HiX bestaat uit één e-learning voor de doelgroep voedingsassistenten en één e-learning voor de afdeling Dialyse.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: ICT
 • Vanaf: Geen planning

HiX e-learning Medisch Secretaresses

Dit e-learningpakket bevat 3 e-learnings over de toepassing van HiX voor medisch secretaresses.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: ICT
 • Vanaf: Geen planning

HiX e-learning Specialisten

Dit e-learningpakket bevat 4 e-learnings over de toepassing van HiX voor medisch specialisten.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: ICT
 • Vanaf: Geen planning

Infectiepreventie Isolatiemaatregelen e-learning

De e-toets Isolatiemaatregelen behandelt de werkwijze en het gebruik van de isolatiekamers binnen VieCuri.

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: Infectiepreventie
 • Vanaf: Geen planning

Infectiepreventie Reinigen & Desinfecteren e-learning

De e-toets Infectiepreventie Reinigen en Desinfecteren behandelt de werkwijze m.b.t. het reinigen en desinfecteren en welke persoonlijke beschermingsmiddelen wanneer worden ingezet.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: Infectiepreventie
 • Vanaf: Geen planning

Introductie A(n)IOS Algemeen e-learning

Het e-learningpakket A(n)IOS algemeen bestaat uit een e-reader: het handboek DOT (iProva). Deze e-reader dient voorafgaand aan de introductie doorlopen te worden.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: Reanimatie
 • Vanaf: Geen planning

Introductie A(n)IOS SEH e-learning

Het e-learningpakket A(n)IOS SEH bestaat uit 3 e-readers. Deze dienen voorafgaand aan de introductie doorlopen te worden.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: Reanimatie
 • Vanaf: Geen planning

Introductie ALS training

De A(n)IOS worden tijdens hun introductie ingepland voor een ALS starterstraining. De e-reader Specialistische reanimatie van volwassenen dient voorafgaand aan deze training doorlopen te worden.
 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: Reanimatie
 • Vanaf: Geen planning

PACT e-learning

Het e-learningpakket PACT bestaat uit een e-reader. PACT is een Engelstalige website en biedt 44 online modules over Patient centered Acute Care Training. Via de button Inloggen PACT in de e-reader PACT ben je direct ingelogd en kun je gebruik maken van de beschikbare modules.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: Communicatie
 • Vanaf: Geen planning

PBLS e-learning

Het e-learningpakket PBLS bestaat uit de e-reader Basale reanimatie van kinderen en een e-toets.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: Reanimatie
 • Vanaf: Geen planning

PBLS training

Welkom bij de Pediatric Basic Life Support training. De training bestaat uit het lezen van de BLS VieCuri reader, het maken van een e-learning en het volgen van een  reanimatieles in het leerhuis.
 • Soort: blended blended
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: Reanimatie
 • Vanaf: 23-05-2019

Pijnbestrijding tijdens de bevalling door lachgas e-learning

Het e-learningpakket Pijnbestrijding tijdens de bevalling door lachgas bestaat uit een e-toets. Deze e-toets is verplicht voor de medewerkers van het geboortecentrum die in aanraking kunnen komen met lachgas. Lachgas wordt gebruikt door 1e lijns verloskundigen in daarvoor aangewezen ruimtes in het Geboortecentrum van VieCuri.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: Medische technologie
 • Vanaf: Geen planning

Port a Cath e-learning

Het e-learningpakket Port a Cath bestaat uit een e-reader en een e-toets. Hierin wordt behandeld: de theoretische kennis m.b.t. de Port a Cath en de praktische vaardigheden bij het aanprikken van de Port a Cath, de bloedafname uit een port en het verwijderen van de  Port a Cath naald.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Port a Cath training

Welkom bij de training Port a Cath. In deze training wordt behandeld: de theoretische kennis m.b.t. de Port a Cath en de praktische vaardigheden bij het aanprikken van de Port a Cath, de bloedafname uit een port en het verwijderen van de Port a Cath naald. Voorafgaand aan de training dien je het e-learningpakket Port a Cath te hebben doorlopen.
 • Soort: blended blended
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: 11-03-2019

Stolling e-learning

Het e-learningpakket Stolling bestaat uit een e-reader en een e-toets. De e-reader behandelt o.a. de fysiologie van stolling, antitrombotica en beleid bij bloeding. Dit e-learningpakket is verplicht voor de arts-assistenten binnen VieCuri.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Vanaf: Geen planning

Teach the teacher

Welkom bij de Teach the Teacher Training (TtT). Deze training wordt verzorgd vanuit het RadboudUMC. De naam van deze TtT training is “Opleiden van aios in de Klinische Praktijk (OKP)” In deze training komen het leren en competentiegericht opleiden in de praktijk, de toetsing en beoordeling van aios en het geven van feedback aan de orde.

Voorafgaande aan de cursus volg je een e-learning module (je krijgt vanuit het RadboudUMC een mail met een link naar deze e-learning) zodat er tijdens de cursus ruimte is voor verdieping en oefening.

 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: Communicatie
 • Vanaf: Geen planning

Verstandelijk beperkte patiënt e-learning

Het e-learningpakket Verstandelijk beperkte patiënt bevat een e-learning. Deze e-learning bevat belangrijk informatie voor iedereen die in zijn/haar werk binnen VieCuri in contact komt met de verstandelijk beperkte medemens.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: Communicatie
 • Vanaf: Geen planning

Voor toediening gereed maken e-learning

Het e-learningpakket VTGM bestaat uit een e-reader en een e-toets. De e-reader behandelt die aandachtspunten die van belang zijn bij het Voor Toediening Gereed Maken van medicatie.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning

Wondzorg artsen e-learning

Het e-learningpakket Wondzorg Artsen bestaat uit een e-learning. Deze behandelt de chronische wondzorg vanuit het artsenperspectief.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Medisch specialisten
 • Thema: Verpleegtechnische handelingen
 • Vanaf: Geen planning